Gjennom et samarbeid mellom grunneier Didrik Fasmer jr. og Bergen kommune er det bygget en splitter ny og praktfull turvei gjennom vakker villmarkspreget natur mellom Loddefjord og Alvøen Idrettspark. Dermed er det blitt mulig å gå eller sykle helt fra Vadmyra og til Alvøen Idrettspark.

Bak en veibom på Ørjebekk ved rundkjøringen like etter avkjørselen fra riksvei 555 til Askøy, starter det en flunkende ny turvei. Grusveien er bygget i 3,5 meter bredde som landbruksvei.

Bysidens utsendte rusler i retning Alvøen sammen med en liten flokk mennesker og en hund gjennom skogen vest for Loddefjord. Bare stemmene bryter skogens ro, selv om vi i luftlinje ikke er langt fra riksvei 555 og den larmende trafikken der.

Nå og da høres kråkeskrik og skingrende rop fra en hakkespett. Vi skuer mot et speilblankt Storavatn like nedenfor grusveien vi går på. En and bruker lang tid på å komme på vingene og bølgene fra startbanen tegner en langstrakt V i vannflaten.

Estetiske hensyn

Grusveien snor seg som en buktende orm gjennom terrenget — opp over en kul, rundt en steinrabbe, forbi en fjellskråning, tvers over en myr.

Sannelig har de tatt tilbørlig estetiske hensyn de to som har hovedansvaret for å stikke veien - grunneier Didrik Fasmer jr. og skogkonsulent Tormod Jacobsen i Grønn avdeling i Bergen kommune. Den nye turveien er derfor ikke blitt et skjemmende fremmedelement i denne naturperlen noen kilometer fra super-urbane Vadmyra og Loddefjord og de sterkt trafikkert og moderne veianleggene i denne bydelen.

Villmark

Når man vandrer her inne i skogen, er det bare de dundrende flyene over hodene på en under innflyging til Flesland som minner om at vi er nær sivilisasjonen. Riktignok vil man langs veitraseen treffe på lysninger i skogen som gir utsyn mot Lyderhorn. Fra noen av disse stedene er det mulig å ha synskontakt med høybyggene i Loddefjord og i Vadmyra. Men stort sett går veien gjennom villmarkpreget natur fra Ørjebekk til Alvøen Idrettspark og med en avstikker til Gullaksdalen ved Småvatnet. Der kan man ennå se de tre digre møllesteinene og grunnmuren for møllen som en gang lå her.

Underveis forteller Jacobsen hvordan det er brukt knuste bygningsmaterialer og knust asfalt som fyllmasse under veidekket, hvordan veien er stukket for å skåne naturen mest mulig mot skjemmende inngrep, hvordan veiskuldrene er anlagt for at det skal vokse til med grønt til våren og gjøre veien enda mer estetisk tiltrekkende.

Godt samarbeid

Didrik Fasmer jr. forpakter Alvøen gård som eier skogen veien bukter seg gjennom. Han forteller følget om hvor verdifull den nye veien er for drift av skogen. Den gir atkomst for skogsmaskiner som trengs for å ta ut verdifull tømmer og for nødvendig skjøtsel i skogen.

Parksjef Sissel Lerum forteller hvor godt samarbeidet har vært mellom grunneier og kommunens planleggere. Og alle skryter av den fine jobben entreprenørene Lars Tennebekk jr., Øystein Lyssand og Kåre Grimseid har gjort.

Staten har ytt tilskudd til deler av prosjektet mens kommunen har avsatt 1,7 millioner kroner.

Prosjektet har vært påtenkt i mange år, men det ble avsatt midler på investeringsbudsjettet først da Friluftsmeldingen for Bergen ble behandlet av bystyret i 2001.

Brukerne fornøyd

Underveis treffer det lille følge rett som det er på turgåere langs veien. Til Bysiden forteller de to pensjonistene Bjørn Sørheim og Kåre Eilertsen begeistret om hvor verdsatt den nye veien er av befolkningen i bydelen.

— Det er kjempefint å gå tur her. Veien bukter seg gjennom skogen, går i bølger med små bakker opp og ned. Dermed er det god trim å gå her. Sist søndag var det kolossalt med folk som var ute og gikk tur her. Dette til tross for at veien ikke har rukket å bli kjent blant folk flest i bydelen, sier de to turkompisene.

Kommer du med bil til bydelen for å gå tur på den nye veien, er det lurest å starte turen fra parkeringsplassen ved Alvøen Idrettspark. Da må du kjøre av riksvei 555 like før Sotrabrua og til høyre inn på Drotningsvikveien og videre til Alvøveien.