Det skriver Stavanger Aftenblad, med NRK som kilde.

I tillegg til at forbindelsen innen 2025 skal være ferjefri, skal det også bygges en motorvei med fire felt fra Bokn i Rogaland til Os i Hordaland.

Spår mer fly-konkurranse

Seksjonssjef Astrid Eide i Statens vegvesen i Rogaland tror endringen vil få mye å si for folks reisevaner.

Mange vil foretrekke å sette seg på bussen

Astrid Eide, Statens vegvesen

— Når du får så kort reisetid mellom to så store byer, vil bussen konkurrere med flyet på en helt annen måte enn i dag. Mange vil foretrekke å sette seg på bussen og kunne jobbe hele veien til Bergen, sier Eide til Aftenbladet.

Veien planlegges med samme standard som den planlagte strekningen mellom Stavanger og Kristiansand, opplyser hun.

Det betyr fire felt og toplanskryss. Det blir stor avstand mellom kryssene for å kunne ha 110 som fartsgrense.

Må inn i Nasjonal transportplan

Planleggingen startet i 2014 og det er beregnet en planleggingstid på rundt fem år. Det betyr at firefeltsveien kan få byggestart i 2019.

Planene må først jobbes inn i neste utgave av Nasjonal transportplan (NTP). Denne er under utarbeiding nå og legges frem om ett års tid.

Ettersom oppdraget om å planlegge for fire felt mellom Bokn og Os kommer fra departementet, er Eide optimistisk til at strekningen vil bli prioritert i NTP.

Dersom anleggsmaskinene kommer i gang i 2019, kan den nye firefeltsveien stå ferdig i 2025 - to år etter at Rogfast etter planen skal være ferdig.

Rogfast: Tror på godkjenning før sommeren

Vegvesenet regner med at alle reguleringsplaner for Rogfast vil være godkjent før sommeren.

Dersom saken kommer til behandling i Stortinget våren 2016, kan arbeidet påbegynnes samme år.

Også Hordfast, som skal krysse Bjørnefjorden i Hordaland, må på plass før kjøretiden mellom de to vestlandsbyene kan halvveres.

Fylkesordfører Janne Johnsen mener de nye planene vil knytte regionene tettere sammen, og gi økt samarbeid på tvers av fylkesgrensene.

— Nå er det bare viktig at vi står på for å få dette til. Vi må få gjort de vedtakene vi skal i tide, sier Johnsen tilNRK.