I skoleruten for 2015 og 2016 har Bergen kommune bestemt å slå sammen påskeferien med vinterferien. Det betyr at byens kommunale skoler og barnehager vil være stengt fra fredag 18. mars til mandag 4. april. En påskeferie for de lange skiturene, med andre ord.

Kort tid i mellom

— Vi i Bergen kommune så at det var kort tid mellom der vinterferien egentlig skulle ligge og påskeferien, så da bestemte vi oss for å forlenge påskeferien med fire dager, og legge en ekstra fridag til februar, sier direktør for skoler og barnehager i Bergen kommune, Odd Harald Hundvin.

Skoleruten har vært ute på høring hvor både skoler og foreldrerepresentanter har fått komme med innspill.

Ikke permanent

Hundvin vil ikke forskuttere om dette kan bli en løsning som skal videreføres, hvis det viser seg å være populært med to ukers påskeferie.

— Skoleruten er en forskrift som sendes ut på høring hvert år. Hva som skjer for de neste skoleårene kan ikke jeg uttale meg om nå, sier han.

Han tror imidlertid at det er positivt at undervisningnen blir mer sammenhengende.

— Vanligvis er det litt oppstykket med først vinterferie, så påsken like etterpå. Jeg tror det er positivt med lengre undervisningsperioder, sier han.

LAAANG PÅSKEFERIE: Skoleruten for mars 2016 i Bergen kommune.