– Retten vil sterkt anbefale at påtalemyndigheten vurderer inndragning av tiltaltes bil dersom han igjen skulle påtreffes kjørende.

Fagdommer Svein Opdahl flankert av legdommerne Harald Schjelderup og Elisabeth Haukedal levner ingen tvil om hva de synes om den unge fartssynderen.

Tungt rulleblad

De tviler på at ubetinget fengsel og inndraging av førerkort i tre år er tilstrekkelig til å hindre mannen i å kjøre bil. For selv om 20-åringen ikke har hatt førerkort i mer enn to-tre år, har han rukket å gjøre seg svært bemerket på veiene i kommunen han bor i:

2005 : Ble fratatt førerkortet fra mars til slutten av september.

Desember i fjor: Bare 2,5 mnd. etter at han fikk lappen igjen, kjørte han i 158 km/t gjennom Damsgårdstunnelen klokken to om natten i lånt bil. Fartsgrensen er 80 km/t. Han ble tatt av fotoboksen.

Februar i år: Dømt til 45 dager betinget fengsel, bot på 15.000 kroner og fratatt førerkort for seks måneder for råkjøring, kjøring mot rødt lys, uaktsom kjøring som endte utfor veien og for ikke å stoppe for politiet. (Råkjøringen i tunnelen var ikke med i denne tiltalen)

Oktober: Kjørte uten gyldig førerkort, og nektet å stoppe da politiet signaliserte det med blålys.

November: Kjørte uten gyldig førerkort to ganger på samme dag. Under tre uker senere ble han dømt til 36 dager ubetinget fengsel og tap av førerkort i tre år for turen i Damsgårdstunnelen.

–Ikke respekt for politiet

Retten slår fast at så stor hastighet er svært farlig for både føreren selv, passasjerer og andre trafikanter.

Dommerne påpeker også at 20-åringen ikke har tatt lærdom av den forrige dommen, og at han ikke har den nødvendige modenhet for til å kunne sitte i førersetet av en bil.

Dessuten viser han ikke særlig respekt for politiet, skriver dommeren.

Mannen ba om å få beholde førerkortet og forklarte at han er avhengig av det. Han fikk imidlertid ikke særlig forståelse hos dommerne for dette synspunktet.