Fra årsskiftet er det fritt frem for norske kommuner å innføre eiendomsskatt også i grisgrendte strøk. Det betyr at også hytter nå kan skattlegges.

Ingen av de største hyttekommunene i Hordaland vil innføre hytteskatt fra årsskiftet, men flere vurderer å gjøre det.

Fylkets største hyttekommune, Kvam, har hytteeldoradoet Kvamskogen å øse fra. Administrasjonen i kommunen er bedt om å utrede eiendomsskatten, som i dag er begrenset til et hundretall husstander i sentrum.

Eiendomsskatt for hytteområdene har ikke vært diskutert ennå. – Men klart det er fristende når Kvam er fylkets største hyttekommune, sier rådmann Harald Inge Anderssen.

Florø og Høyanger først

Flora og Høyanger har allerede gjort det, som de første av de 15 største hyttekommunene på Vestlandet.

Kjartan Longva (Ap), ordfører i Høyanger, forteller at politikerne i desember vedtok å utvide eiendomsskatten til å gjelde for hele kommunen fra 2007. Taksering skjer i løpet av våren.

Samme vedtaket har Flora kommune gjort, bekrefter ordfører Bente Frøyen Steindal (Ap).

– Det er viktig at en har de tjenestene som folk trenger, og da trenger vi å få inn midler, sier hun.

Sogndal-ordfører Karen Marie Hjelmeseter (Sp) varsler hytteskatt i neste runde: – Vi har nettopp en grundig gjennomgang av eiendomsskatten. Derfor vil vi vente noen år med ny utvidelse. Men jeg regner med at det kommer i neste runde, sier Hjelmeseter.

På vent til dårligere tider

Flere ordførere har hytteskatt i beredskap: – I første omgang legger vi dette på vent, men vi vil vurdere eiendomsskatt hvis inntektene våre svikter, sier ordfører Helge Haugen (Sp) i Tysnes.

Tysnes har like mange hytter som helårsboliger. En moderat skattlegging vil gi eierne en ekstrautgift på ca. 1500 kroner året, og rundt tre millioner i kommunekassen.

Kvinnherad har som Kvam bedt administrasjonen utrede eiendomsskatt for alle, og vil få sak om det i juni.

Sveio vil vente og se hva andre gjør. Ordfører Jorunn Skålden (Ap) vil ikke skremme mulige tilflyttere: – Vi synes eiendomsskatt er en god sak for oss som ikke har det, sier Skålden.

I Gulen har flertallet bestemt seg for å gjøre eiendomsskatt til valgkamptema, ved å vente med saken til utpå høsten. Gulen har nesten like mange hytter som helårsboliger, og trang kommuneøkonomi.

– Vi har press på hyttebygging, og det gjør ikke noe om skatten reduserer presset litt. Dessuten, folk som bygger hytter til en og to millioner har sikkert råd til å betale et par tusen i eiendomsskatt, sier ordfører Trude Bosvik (KrF).

I Bergen har det regjerende flertall valgt å legge til side tidligere vedtak om å utvide eiendomsskatten til å gjelde også for typiske hytteområder som Hjellestad og Milde.

Fristet politikerne

Askøy-rådmann Per Hillestad har fristet politikerne med syv millioner kroner i ekstra-inntekt i 2007 stigende til 28 millioner i 2010. Politikerne takket likevel nei til eiendomsskatt.

Heller ikke i Fjell er det aktuelt å innføre eiendomsskatt, verken for hytteeiere eller vanlige boligeiere.

I Luster, Lindås og Kvinnherad blir ingen boliger skattlagt – og derfor heller ingen hytter. Odda har eiendomsskatt i sentrum, men ikke på fjellet der nybygging skjer. – Vi ønsker nye hytteeiere hjertelig velkommen og har valgt å avstå fra hytteskatt nå, sier ordfører Toralv Mikkelsen (Ap) i Odda.

– Vi har utvidet grensene for eiendomsskatt i flere omganger og skattlegger hytter for eksempel i Bavallen, sier ordfører Bjørn Christensen (Ap) i Voss.

– Hva med nye utvidelser, det ligger jo en skattkiste i Myrkdalen?

– Hvis det går nedover med økonomien, har vi ikke så mange andre kilder til ny inntekt, sier Christensen.

Sævig Rune