— Med veier på kryss og tvers, garasjer og svære hytter likner noen av disse utbyggingsområdene et nytt borettslag i Fyllingsdalen, hevder Erik Bjerring Hansen, formann i Kvamskogen Vel.

Kvam herad drukner i private reguleringsplaner for nye hyttefelt på Kvamskogen. Fra før er det ca. 1800 hytter i dalføret som strekker seg fra Brudesløret til Tokagjelet.

Særlig etter utbyggingen av kloakk har interessen for det tradisjonsrike turområdet blomstret opp. Byggelysten stiger med hytteprisene.

11 nye planer

For øyeblikket ligger 11 nye private reguleringsplaner med nærmere 350 nye tomter og venter på godkjenning. Flere av disse planene legger opp til nye helårsveier i fjellsidene.

Formannen i Velforeningen er skeptisk til å få flere vinterbrøytede veier, særlig i de mest brukte turområdene på sørsiden av hovedveien.

— Vinterbrøytede veier vil skape problemer for den alminnelige ferdsel i lavlandet. Det går mange skiløyper gjennom hyttefeltene, flere enn de maskinpreparerte. Med brøytede veier blir det nærmest umulig å gå på tur i lavlandet, sier Bjerring Hansen.

— Krever ikke folk i dag bilvei til hyttedøren?

— Hver og en vil ha nytte av en vei, men noen må tenke på helheten. For hver som ser positivt på veien, er det kanskje 99 som ergrer seg over den.

Over tregrensen

I Furedalen ønsker grunneieren dessuten å strekke hyttefeltet opp over tregrensen, som i kommuneplanen er øverste lovlige byggehøyde.

— Hyttebygging så høyt i fjellsiden vil være mer synlig enn hyttene lenger nede og dessuten stenge for hyttene nedenfor.

Velforeningen ønsker ikke å stanse all hyttebygging, men ber kommunen vente med å godkjenne flere reguleringsplaner før det er laget en ny samlet plan for Kvamskogen.

— Det må kunne bygges og fortettes noe, men vi kan ikke legge opp til en standard der hyttene har garasje og samtlige skal kjøre til hytteveggen, mener Bjerring Hansen og legger til:

— Jeg synes det er meningsløst med et friluftsområde der utbyggerne finner det er nødvendig å gjerde inn lekeplasser for barn, på grunn av trafikkfaren i området.

Ukritisk formannskap

I kampen for å bevare deler av Kvamskogen urørt, føler Velforeningen det er smått med støttespillere. Lokalpolitikerne står på utbyggernes side, hevder Bjerring Hansen.

— Formannskapet i Kvam godtar ukritisk nesten alt, sier Bjerring Hansen.

Heller ikke føler Bjerring Hansen at fylkesmannen gjør stort mer enn å uttale seg kritisk til byggelysten på Kvamskogen.

— Fylkesmannen er kritisk, men setter ikke foten ned når det gjelder, hevder han.

DRUKNER: Kvam herad drukner i private reguleringsplaner for nye hyttefelt på Kvamskogen
Arkivfoto: BT