Fylkesmannen i Hordaland fastholder et vedtak fra Fjell kommune på Sotra der en hytteeier er pålagt å fjerne en ulovlig oppført hytte i strandsonen.

Hytta har en verditakst på 4,5 millioner kroner.

Eieren må rive hytta, terrassen, annekset og kaien, og tilbakeføre

Samtidig er eieren ilagt tvangsmulkt på 200 000 kroner og dagbøter på 500 kroner dersom ikke hytten rives innen fristen 15. mars neste år.

BT skrev om den ulovlig oppførte hytten 24. mars. Siden gjorde Fjell kommune vedtak om at den må rives.

Kommunen mener at pålegget om riving er rimelig, og viser blant annet til at familien har hatt fordel av lovbruddet ved å ha brukt hytten ulovlig i 22 år.

Til tross for endelig avslag fra Miljøverndepartementet i 1984, har familien benyttet hytten på Kobbholmen helt fra 1986. Lovbruddet ble oppdaget da hytten ble forsøkt solgt for 4,5 millioner kroner i fjor sommer.

Den omstridte hytten ligger på Kobbholmen noen hundre meter vest av Angeltveit. Der har den ligget i 23 år. T

**Les også:

Megler-smekk i jakten på ulovligheter**