— Store deler av turterrenget i og ovenfor Mødalen vil bli rasert hvis Statnetts planer settes ut i livet. Området her er veldig følsomt for inngrep, sier Unni Ellefsen, styremedlem i Kvamskogen Vel.

På vei opp Mødalen viser Ellefsen oss hvor den nye kraftlinjetraseen vil krysse over en av Kvamskogens mest populære turveier. Totalt kan det bli tre kraftlinjer ved siden av hverandre, noe som vil gi en kraftgate som er 120 meter bred.

  • Her vil tre separate luftspenn henge som massive fremmedelementer i luften og ønske turgåerne velkommen til fjells. Naturbildet vil bli totalt endret, sier hun.

Krever svar fra Stoltenberg

Lenger oppe ligger Fossdalsvatnet. Kraftlinjene skal passere et stort myrområde ovenfor Furudalstrekkets endestasjon.

  • Dette er et veldig populært område om vinteren. Jeg tør nesten ikke tenke tanken på hvordan de enorme mastene vil fortone seg i kontrasten til den hvite snøen, sier Ellefsen.

Hun minner om at både dette området og arealene ved Mødalen er klassifisert som spesielt sårbare for fysiske inngrep.

I morgen kommer statsminister Jens Stoltenberg til Hardanger for å snakke med befolkningen der. Samtidig har Statnett sendt ut brev til alle hytteeiere på Kvamskogen om at det denne uken startes skogshogst ved enkelte mastepunkter.

Kvamskogen har druknet litt i alt fokuset på fjordene og Hardanger

Unni Ellefsen, Kvamskogen Vel

  • Målet er å få støpt alle fundamentene på denne strekningen før snø og frost gjør det umulig, sa prosjektleder Steinar Bygdås i Statnett til BT i forrige uke.

Totalt skal det bli 54 master på strekningen mellom Samnanger og Mødalen.

I sin snuoperasjon besluttet regjeringen å utrede sjøkabel i Hardangerfjorden, men samtidig å starte byggingen av kraftlinje fra Samnanger-siden. Tanken var at kraftlinjen over Kvamskogen uansett vil bli nødvendig, selv om det skulle bli sjøkabel til Norheimsund.

Ellefsen håper Stoltenberg i morgen vil bli gjort oppmerksom på problemene kraftlinjene skaper på Kvamskogen.

  • Kvamskogen har druknet litt i alt fokuset på fjordene og Hardanger. Men utbyggingen vil være et overgrep mot alle de titusener som benytter seg av turområdet her og mot naturen selv, sier hun.

Protest i høstferien

  1. oktober vil Kvamskogen Vel samle folk på høstferie til protestaksjon mot mastene. En av dem som ønsker å protestere, er hytteeier Rune Ustad.
  • Det er rart at det ikke har vært mer oppstuss rundt kraftlinjen over Kvamskogen. Vi får master på størrelse med rådhuset i 130 meters bredde midt i det mest trafikkerte vinterutfartsområdet. Det er på tide at hyttefolket våkner, sier han.

Blant annet vil den populære turløypen Mødalsveien måtte gå under kraftlinjen.

— Dette ville aldri passert hvis det var i Nordmarka. Slike master på 420 kV lager mye støy i tillegg til at de er dominerende visuelt, sier han.

Også grunneier Staale Sandven mener Statnett turer for fort frem. Han har via sin advokat Dag Steinfeld gitt beskjed til Statnett om at han ikke aksepterer inngrep på sin eiendom i Fossdalen.

  • Da må Statnett gå til namsretten. Får de medhold der, vil jeg anke. Slik håper vi å få utsatt byggestarten lengst mulig. Statnett burde i hvert fall vente til konklusjonene til de uavhengige utvalgene er klare i februar, sier han.
MONSTERMASTER: Totalt kan det bli tre kraftlinjer ved siden av hverandre. Det tilsvarer bredden på en fotballbane. Kilde: Statnett, Kvam herad og Brann.
FLYTTES: Her ser du hvor de nye linjene skal gå. GRAFIKK: Eir Stegane / © grafikk@bt.no