— Det er allerede for mye trafikk på veien i dag, sier Olav Ellevset, regionveisjef i Statens vegvesen, om strekningen mellom Bergen og Voss.

— Trafikkøkningen drives mye av hyttefolkene fra bergensområdet.

Jostein Vandaskog, driftsingeniør i Voss kommune sier at det er merkbart mer kø på utfartsdagene, og frykter at investeringene i vei ikke vil holde tritt med hytteutbyggingen.

  • Det er særlig krysset ved Trengereid som er problemet, der er det opphopning på søndagene, sier Vandaskog.

Les også: Vossapakko for miljøet

Krever firefeltsvei

Statens vegvesen har satt krav til firefeltsvei hvis antall kjøretøy overstiger 12.000 i gjennomsnitt pr. dag.

Veien fra Vågsbotn til Arna er en tofeltsvei, men er så trafikkert at den krever fire felt allerede i dag

Også strekningen mellom Arna -Trengereid vil kreve en firefeltsvei rundt 2015.

BT skrev torsdag om hytte- og leilighetsprosjekter på Voss til en kostnad på mellom tre og fire milliarder kroner de neste fem årene. Det tilsvarer om lag en dobling av antall senger.

I veivesenets prognoser er det regnet med en begrenset økning av trafikken på en til tre prosent årlig, ved hjelp av standarder fra SSB. Dermed er det kun deler av hyttetrafikken som er tatt høyde for.

Ulykkesutsatt

I tillegg til kø er tofeltsveier med stor trafikk svært ulykkesutsatt, ifølge Statens vegvesen. På strekningen Bergen-Voss har det vært rundt tusen ulykker i perioden fra 2002 til 2009. 125 av ulykkene er alvorlige, med 41 dødsulykker. Verst er strekningen mellom Arna-Vågsbotn.

Til tross for behovet for opprustning, avviser Samferdselsdepartementet at det vil komme investeringer som fører til firefeltsvei.

— Det er ingenting som skjer før 2013, sier statssekretær Lars Erik Bartnes. Han opplyser at en satsning på toglinjene, både fra Bergen-Arna og også på strekningen Arna-Voss er mer sannsynlig.

Nedprioritert

Forsker ved Transportøkonomisk Institutt, Liva Vågane, sier at rundt 85 prosent av alle reisende normalt velger å ta bilen på strekninger tilsvarende Bergen-Voss.

Senioringeniør Kjell Kvåle i Statens vegvesen Region Vest er bekymret for de manglende bevilgningene.

— Vi er ikke høyt oppe på statens prioriteringsliste. Hvis vi ser litt frem i tid er det planer for strekningsvise investeringer, men disse mangler både godkjenning og finansiering.

Hva mener du om fire felt til Voss? Diskuter saken under!