Austevoll lensmannskontor etterforsker saken, som trolig dreier seg om barnestreker.