• Vi ser tydelig at den seksualiserte volden øker, sier Gretha Faye Anfinsen ved Krisesenteret i Bergen.

MONA HØGLI

Den offisielle statistikken er ikke klar, men en rask gjennomgang av tallene viser at det i fjor ble det meldt omlag 30 prosent flere tilfeller av voldtekt og mishandling i seksuell sammenheng av de som kontaktet krisesenteret. Samtidig blir volden grovere.

– Det er flott om vi får et prosjekt som kartlegger mørketallene og dessuten har som mål å gi dem som har vært utsatt for overgrep et best mulig tilbud, sier Faye Anfinsen.

Senter mot incest i Bergen har gjort de samme erfaringene som krisesenteret: Stadig flere tar kontakt. Pågangen er blitt så stor at senteret ikke har kapasitet til å gi et tilbud til alle som trenger det.

Politiet melder om 30 prosent økning siste år av anmeldelser som gjelder familievold. Politiførstebetjent Gunnar Jenssen ved familievoldsprosjektet i Bergen politidistrikt mener økt fokus på disse problemene har fått flere til å anmelde slike forhold.

– Men fortsatt skraper vi bare i overflaten, det krever innsats å avdekke mørketallene når det gjelder vold mot kvinner, sier Jenssen.

Vil kartlegge seksualisert vold