Han slipper å sone, selv om han har tilstått de grove truslene ved utestedet Rick’s. I stedet får han en bot på 2000 kroner og en betinget straff på 24 dagers fengsel.

Bergen tingrett mener det er formildende at mannen ikke gjorde noen tegn til å ville gjøre alvor av truslene. Han beklaget truslene umiddelbart etter hendelsen.

«Retten legger også vekt på siktedes forklaring om at han har ADHD og at han ikke hadde medisinert seg den aktuelle dag,» heter det i dommen.

Truslene som mannen nå er dømt for, ble fremsatt torsdag 29. mai, ved 01.45-tiden om natten. Tiltalte truet en kvinne med at han skulle skyte henne med en 22 kaliber pistol som han hadde hjemme, og at han skulle kutte henne med kniv fra halsen og nedover. Han viste også med en håndbevegelse hvordan han skulle skjære.

Offeret har forklart at hun tok truslene alvorlig og ble redd.

Tiltalte er også tidligere dømt for lignende forhold, deriblant legemsfornærmelser.