• Vil du være vennen min, sang barna i Flagghaugen barnepark da tanten deres, Gerd Anderson i går fikk Kongens fortjenstmedalje.

Se BTV-innslag!

Jo, det vil hun nok, og det har hun alltid vært, tante Gerd, som i hele 45 år har vært barneparktante i Sandviken, først i Solbakken og de siste 30 årene i Flagghaugen bak Hatleberg studenthjem.

— Du har gjennom alle dine år i barneparken utrettelig og uselvisk tatt vare på barna. Du har utvist en idealisme som er både rørende og unik, og som det i dagens travle samfunn er viktig å ha med seg og også bringe videre til nye generasjoner. Det sa assisterende fylkesmann Johan B. Synnevåg da han overrakte Kongens fortjenstmedalje i sølv til barneparktante Gerd Helene Anderson (65) i Paviljongen, der foreldre, tidligere og nåværende barneparkbarn var samlet til fest.

Omsorg

— Ditt virke har vært preget av entusiasme, pågangsmot og stor omsorgsevne for alle de mange barn som gjennom årene har hatt opphold i barneparken. Du har alltid prioritert barna og har hatt en sjelden evne til å se det enkelte barn, sa Synnevåg.

Det var på mange måter en uvanlig utdeling av Kongens medalje vi var vitne til i går.

Naturlig nok kom barna i forgrunnen, de kom i tog fra Flagghaugen mens de sang Flagghaug-sangen, pyntet og med norske flagg. Inne satt tante Gerd og visste ikke helt hva som skulle foregå, for i Paviljongen var det pyntet, og kaker var det alle steder. En periode måtte tante Oddbjørg gjemme henne på bakrommet slik at hun ikke skulle forstå hva som skulle komme.

Barna på alvor

Hilde Sol Erdal, en av seks i innstillingskomiteen, ledet barna i sangen til tante Gerd, akkompagnert på «skramleorkester» av Ole Hamre. Hun og oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit hadde bare lovord om dette unike mennesket som hadde laget gagns mennesker av alle barna hun har hatt sin hånd om opp gjennom årene.

— Gjennom skiftende pedagogiske konjunkturer har du stått for stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet. Du har vist det enkelte barn tillit og gitt det ansvar, og du har tatt den enkelte på alvor - hver på sin måte - slik at de har opplevd en voksenperson som har vært lyttende og vist dem respekt og forståelse, sa assisterende fylkesmann Synnevåg.

Gjennom sitt lange virke har hun hatt stor betydning for utallige barn, som har verdifulle barndomsminner fra sin tid i barneparken. Mange tidligere Flagghaugen-barn sender selv sine barn til barneparken. De vet hvilke kvaliteter barneparken representerer.

Samhold

Gerd Anderson og hennes entusiastiske medarbeider Oddbjørg Berg har skapt og vedlikeholdt et flott tilbud for barna og vektlagt et godt samarbeid med foreldrene og fått til et miljø som har ført til et samhold og et engasjement som det ellers ikke er så lett å finne.

En rørt Gerd Anderson takket for all oppmerksomheten og hederen:

  • Jeg hadde jo aldri klart dette uten hjelp fra produktive foreldre i Ytre Sandviken som i alle år har sørget for rekrutteringen til barneparken.
KONGENS HEDER: Gerd Anderson var rørt og stolt overmedaljen hun ble tildelt og alle de gode ordene hun fikkmed på veien.