• Det er ingen tvil om at Trond Markestad har betydd svært mye og reddet mange barneliv.

Det sier Trine Gyving Kalstad i Landsforeningen Uventet Barnedød.

— Markestad så sammenhengene før noen andre gjorde det og tok sjansen på å gå ut med en oppfordring som ble fulgt og som ga umiddelbare resultater. Det var et flott initiativ som førte til store og positive konsekvenser, sier Kalstad.

— Først i 1997 gikk Helsedirektoratet i et rundskriv ut med de samme klare anbefalingene, men da hadde praksisen vært snudd i flere år, sier hun.