Premien er Likestillingsprisen på 2 millioner blanke kroner.

Det er fjerde gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Komité for kjønnsbalanse i forskning (KiF— komiteen) har vurdert og innstilt årets prisvinner.

— HiB har en offensiv og reflektert tilnærming til likestillingsproblematikken i høyere utdanning og forskning, sa statsråd Tora Aasland ved overrekkelsen.

Høgskolen har brukt flere millioner kroner på likestillingstiltak, noe som blant annet har resultert i at andelen kvinnelige førsteamanuenser har økt fra 37,7 prosent til 51,5 prosent de siste tre årene.

— Vi trenger fortsatt å styrke og motivere likestillingsarbeidet ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter slik at vi oppnår en bedre kjønnsbalanse i høyere utdanning og forskning, sier Aasland.