— Vi har ikke fått ut det vi ville ønske om mulig motiv, sier politiinspektør Svein Erik Krogvold.

Politiets største problem er at den drapssiktede 34-åringen hele tiden har nektet å la seg avhøre.

— Vi ønsker hans forklaring. Det vil gjøre etterforskningen komplett, sier politiførstebetjent Trond Berge, som leder etterforskningen av drapet på Hylkje i Åsane.

Politiet venter fortsatt på svar av tekniske analyser fra drapsåstedet, men er ellers ferdig med det meste av etterforskningen.

— For de pårørende er det en ekstrabelastning å ikke vite hva som er motivet for den grufulle handlingen, sier bistandsadvokat Beate Hamre.

— De har det tungt, det plager dem å ikke vite. Familien har et sterkt håp om at den siktede vil forklare seg, slik at de kan få svar på de mange spørsmålene de har, sier Hamre.

Den siktede 34-åringen ble kort tid etter pågripelsen overført fra fengsel til en psykiatrisk institusjon.

Nå skal hans psykiske helse vurderes av to sakkyndige som er oppnevnt av retten.

— Det er blant annet for å finne ut om vedkommende er strafferettslig tilregnelig. Det kan være avgjørende for om det skal idømmes fengselsstraff, tvunget psykisk helsevern eller en annen særreaksjon, sier politiinspektør Krogvold.

De sakkyndige skal være ferdige med sin observasjon i slutten av oktober.

Politiet håper da å kunne sende saken fra seg til påtalemessig vurdering av Riksadvokaten.

BT lyktes ikke i går å komme i kontakt med 34-åringens forsvarer, Trygve Staff.