Gulating lagmannsrett vil ikke behandle anken av Hylkje-drapet før 26. mars neste år. Det er syv måneder for sent, i forhold til hva loven krever.

Grunnen er at kapasiteten i den ene lagrettssalen i Bergen tinghus er sprengt. I årevis har retten derfor behandlet straffesaker i hotell— og selskapslokaler i byen, men nå nekter dommerne å ha rettssaker utenfor tinghuset.

Beate Hamre er bistandsadvokat for foreldrene til drapsofferet Ingvild Myking og venninnen til Mykings datter, som ble voldtatt av drapsmannen.

— De blir ofret for at Gulating skal få satt plassproblemet på spissen. Det er urimelig og støtende at de skal måtte ta den belastningen, når de allerede har vært gjennom så mye, sier Hamre.

- Får ikke lagt det bak oss

Rune Pedersen ble 3. mai dømt til 18 år forvaring for overlagt drap på Ingvild Myking, og voldtekt av venninnen til drapsofferets datter.

Pedersen anket dommen. Det gjorde også Riksadvokaten, som mener han fortjener lovens strengeste straff, 21 år forvaring.

For voldtektsofferet var dommen fra Bergen tingrett et viktig skritt på veien til å legge saken bak seg.

— For henne var dommen veldig viktig. Da fikk hun samfunnets bekreftelse på at det vi har sagt til henne er sant: At denne mannen er farlig, og at han blir sittende i fengsel i mange, mange år, sier faren til den voldtatte jenten.

Etter dommen i tingretten forberedte familien seg på ankebehandling til høsten. Like før de dro på sommerferie, kom sjokknyheten om at ankesaken først kommer opp i slutten av mars neste år.

— Det er forferdelig lenge å gå uten at saken blir avgjort. Vi får ikke lagt dette bak oss før vi er ferdig i rettsvesenet, sier faren til voldtektsofferet.

- Blir ofret

Tiden etter voldtekten på Hylkje 20. juli i fjor har vært tøff for familien. Usikkerheten rundt ankebehandlingen preger offerets familie.

— Jeg gruer meg til vinteren. Det blir å se frem mot mars. Det blir enda en vinter hvor vi går og lurer på hva som vil skje, en vinter med usikkerhet, sier faren.

I likhet med Beate Hamre skjønner faren at dommerne i Gulating er frustrert over dårlige lokaler, men han er likevel fortvilet over tidsbruken:

— Det er veldig vanskelig å være de som blir ofret i en slik sammenheng, sier faren.

Stortinget har satt som målsetting at alle anker i straffesaker skal komme opp for lagmannsretten innen tre måneder.

I tillegg krever straffeprosessloven at alle saker hvor tiltalte er under 18 år eller i varetekt skal behandles innen åtte uker fra de kommer inn til domstolen.

Hylkje-drapsmann Rune Pedersen sitter varetektsfengslet i påvente av ankesaken. Hadde reglene blitt fulgt, skulle Gulating behandlet saken i midten av august, åtte uker etter at den kom inn for lagmannsretten 21. juli.

Allerede for trege

Førstestatsadvokat Walter Wangberg er bekymret over tidsbruken i Gulating, og har skrevet brev til justisminister Knut Storberget.

— Det blir umulig for oss å oppfylle fristene som følger av loven. Jeg frykter at vi og domstolene bygger opp restanser. De skal en gang hentes inn igjen, og det vil da kreve ekstra ressurser, sier Wangberg.

Gulating brøt Stortingets målsetting på saksbehandlingstid allerede før dommerne bestemte seg for å nekte å holde rettssaker i lokaler utenfor tinghuset.

Før sommeren var behandlingstiden fem måneder, og lagmannsretten frykter den utover høsten vil stige til opp mot ett år.

SILJE KATRINE ROBINSON