For første gang har en profileringskampanje som mål å markedsføre Norge som studie— og forskningsland.

Frisk luft, høye fjell, vennlige professorer og interessante studier skal lokke studentene til å innta norske universiteter og høyskoler. I kampanjen får utlendingene tips om alt fra tilbudene ved studiestedene, norske dialekter og levemåte til hvordan få oppholdstillatelse.

I går ble det nye nettstedet www.studyinnorway.no åpnet av USA-ambassadør Knut Vollebæk. Om få uker skal infobrosjyrer sendes ut.

Fjell og lesesal

— Mange har ikke Norge som sitt førstevalg når de skal studere utenlands. Vårt mål er å lage en merkevare av Norge som studieland, sier informasjonssjef Bjørn Sandnes i SiU, Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning.

Verdier som friluft, stillhet, natur og fjellturer skal invitere studentene hit. Her skal de nemlig kunne kombinere studier med norske opplevelser.

Rundt 11.000 utlendinger studerer i Norge, og utgjør cirka fem prosent av studentmassen. Målet er flere, men ikke flest mulig og for enhver pris.

— Norske myndigheters målsetting er studenter fra land vi har mye samarbeid med. Den gode europeiske studenten er målet for kampanjen, sier Bjørn Sandnes.

SiU er et statlig forvaltningsorgan som ble opprettet i 2004. Bergensbaserte SiU fikk da et nasjonalt ansvar for å profilere Norge som studieland.

Nærhet spesielt her

— Det som skiller oss fra alle andre er at vi har nærhet mellom student og foreleser. Studentene kan banke på døren og være på fornavn med de ansatte. I tillegg har studentene større nærhet til beslutninger på universiteter og høyskoler i Norge enn i andre land. Samhandling med naturen er også et viktig kjennetegn for oss, sier Sandnes.

Målgruppen til kampanjen, som hittil har kostet ca. 600.000 kroner, er først og fremst europeiske studenter. Etter hvert skal gruppen utvides til å gjelde også asiater og nordamerikanere.