Ordfører Arild Ingar Lægreid i Årdal mener de ikke kan stenge ovnene nå.

— Vi ønsker at utkobling av ovnene og innkobling av andre arbeidsplasser skal skje mest mulig synkront, sier han.

Miljøstiftelsen Bellona går sterkt imot en utsettelse.

— Vi mister troverdighet i utslippsspørsmål dersom vi ikke stenger disse ovnene nå, sier Marius Dalen i Bellona. Hydro skulle egentlig stengt smelteovnene ved årsskiftet etter pålegg fra Miljøverndepartementet. Nå regner de med å få utsettelse etter at de søkte Statens forurensningstilsyn om det tidligere i år.

Ønsker arbeid til alle

Smelteovnene er for lengst utdatert i forhold til nyere teknologi innen aluminiumsproduksjon på grunn av for høye utslipp av fluor, støv og miljøgiften PAH. I 2001 påla Miljøverndepartementet Hydro å redusere utslippene og skifte ut ovnene. Hydro har ennå ikke stengt av ovnene, og etter ønske fra Årdal kommune har Hydro søkt om å få fortsette å forurense frem til 1. oktober neste år.

— Dette er gjort fordi Årdal kommune ønsker å ha arbeidsplasser til alle de som mister jobben ved stenging av ovnene, sier pressetalsmann i Hydro, Tor Steinum.

To nye fabrikker skal åpne produksjon i Årdal og disse vil sysselsette alle de 135 som mister jobben. Det dreier seg om dørfabrikken Doria og produsent av solcellesystem, Norsun.

  • Disse fabrikkene har bruk for folk først til neste høst. Det vil ikke være fornuftig å stenge av ovnene før den tid, sier ordføreren.

- Dette kan vi ikke godta

Søknaden om utsettelse av utslippsreduserende tiltak fra Hydro er blitt sendt ut på høring, blant annet til miljøstiftelsen Bellona. De har nå sagt nei til mer forurensning fra ovnene i Årdal.

— Ovnene er gamle og utdaterte, og forurenser altfor mye i forhold til internasjonale krav. Om vi skal ha noen som helst troverdighet når det gjelder utslipp kan vi ikke godta dette, sier Marius Dalen i Bellona. Han peker på at Hydro allerede i 1989 kjente til at disse ovnene måtte skiftes ut.