Hydro har i lengre tid ført forhandlinger med det Timminco om en mulig overdragelse av metallverket i Høyanger.

Hydros ledelse har nå konkludert at de ikke vil gå videre i forhandlinger om et mulig salg av Hydro Aluminium Høyanger, skriver Hydro i en pressemelding i ettermiddag.

"Hydro har lagt vekt på å klarlegge om en framtidig utvidelse og modernisering av aluminiumsverket ville kunne gjennomføres av eventuelle andre framtidige eiere. Under forhandlingene er det kommet fram at verken Timminco eller noen andre er villige til å forplikte seg til å gjennomføre en slik modernisering og utvidelse. Forhandlingene som har vært gjennomført, viser at et eventuelt salg av metallverket i Høyanger på de vilkår som det har vært mulig å oppnå, ville bety et betydelig tap for Hydro.", heter det i meldingen fra Hydro.

Selskapet lover også bidra til å skape næringsutvikling og arbeidsplasser i Høyanger.

Aluminiumverket i Høyanger kom i drift i 1918 og er Norges eldste. Høyanger ble en del av Hydro ved sammenslutningen med ÅSV i 1986. Hydro har 220 ansatte i Høyanger.

Metallverket produserer primæraluminium, som leveres som valseblokk gjennom Hydros internasjonale markedssystem eller som flytende metall til felgfabrikken Fundo. Høyanger hadde i 2004 en produksjon på 75.500 tonn primæraluminium og 82.200 tonn valseblokk.