TRINE EILERTSEN trine.eilertsen@bergens-tidende.no

Selskapet fikk også slakt for dårlig sikkerhetsarbeid etter dødsulykken på Oseberg Øst-plattformen julaften i fjor. BT omtalte denne rapporten i går. Elendige rutiner Siste uken i oktober i fjor gjennomførte OD et tilsyn med Norsk Hydro og selskapets vedlikeholdsentreprenør ABB. Temaet var personellsikkerhet og arbeidsmiljø ved gjennomføring av vedlikeholdsarbeid på Oseberg feltsenter.Rapporten slår blant annet fast at:* Selskapets rutiner for å vurdere sikkerhets— og arbeidsmiljømessige konsekvenser av endringsprosessene, er for dårlige.* Hydro og ABB tilfredsstiller ikke de kravene som stilles i regelverket til oppfølging av arbeidsmiljøet.* OD er bekymret over den langsiktige effekten av at bemanningen i helse- og arbeidsmiljøavdelingen stadig blir mindre sammenliknet med omfanget av arbeidsoppgavene til avdelingen.Begge selskapene kritiseres for passiv måling av sikkerhets- og arbeidsmiljønivå. Kutter med ostehøvel Anne Brinck-Johnsen er tillitsvalgt for Oljearbeidernes Fellessammenslutning, og jobber på Oseberg Feltsenter. Hun har nettopp deltatt i en bemanningsstudie for plattformen.- Hydro innser nok at bemanningen enkelte steder er blitt for lav i forhold til mengden av arbeidsoppgaver, sier Johnsen. De tillitsvalgte er kritiske til at selskapet ikke klarer å ligge i forkant med sikkerhetsarbeidet, men venter med endringer til OD har gitt dem en smekk på fingrene.- Det vi ser nå, er blant annet et resultat av gjentatte kostnadskutt. Når de foregår med ostehøvel, blir mange områder skadelidende, sier Brinck-Johnsen. Informasjonssjef Anne Ekern hos Norsk Hydro avviser at kostnadsfokus går på bekostning av sikkerheten.- Rapportene fra OD tas også svært alvorlige, forsikrer Ekern. 507 uønskede hendelser Fjoråret ble et begredelig år for oljebransjen når det gjelder antall rapporterte uønskede hendelser. Hele 507 hendelser ble rapportert - en fordobling på to år.OD skylder på at oljeselskapene kutter kostnader og reduserer vedlikeholdsinnsatsen samtidig med at plattformene blir eldre og trenger hyppigere vedlikehold.OD prøvde å oppdra selskapene utover fjoråret. Blant annet sendte de et brev i midten av september, der de slo fast at "I mediene har representanter for selskapene uttalt at sikkerheten aldri har vært så god som nå. Vi deler ikke dette synet."

Se også: Hudflettar Hydro etter dødsulykkeAldri sett hardare kritikkOljebransjen blir farligere