Blant annet sluttet ikke branndørene skikkelig til karmen, slik at røyk sivet ut i trappehuset og opp i annen etasje. Rømningsveiene var sperret av sykler og andre saker, og ytterdøren måtte låses opp med nøkkel. Dessuten ringte ikke brannklokkene, fordi systemet var satt ut av spill etter en lekkasje.

Likevel har det ikke blitt reist tiltale mot huseier. Statsadvokat Jarle Golten Smørdal har under rettssaken stilt spørsmål ved hvorfor huseieren ikke ble stilt til ansvar.

Etterforskningsleder John Kjelstrup svarte at saken ble foreldet etter to år. Han la til at han mener saken burde blitt belyst i retten, fordi den har stor prinsipiell betydning.

— Beboere skal kunne føle seg trygge på at de kan komme seg ut i sikkerhet hvis noe skjer, sa Kjelstrup.

Opprinnelig innstilte påtalemyndigheten på at det heller ikke skulle reises tiltale mot den 35-årige hybelboeren. Saken måtte helt til topps hos Riksadvokaten før det ble avgjort at mannen likevel måtte for retten.