Vi har overvåket hullene: Se video!

For yrkessjåfører, omliggende næringsliv, regulære og tilfeldige forbipasserende kan det nok fortone seg nok så provoserende at det tilsynelatende er så lav aktivitet i de mange kratrene i byen.

Bt.no har inspisert hullene i Nygårdsgaten, Håkonsgaten og Vaskerelven gjennom hele uken. Flere dager var kratrene tomme, mens andre dager, var det gjerne en til to personer, samt en gravemaskin i aktivitet.

Bt.no har snakket med Arne Jensen ved vann— og avløpsetaten i Bergen kommune.

Bt.no: Dette er kanskje et dumt spørsmål, men hvorfor er det ikke flere folk som jobber på spreng i hullene?

Kommunen: - Det er ikke bare å pøse på med folk. For eksempel i Vaskerelven skal det være plass til mobilkranen. Denne tar stor plass, for vi må jo også ta hensyn til trafikkavviklingen. Vi har også støtt mer fjell enn forutsatt. Dermed har vi fått en del stans i monteringen av kulverten.

Bt.no: - Hva er en kulvert?

Kommunen: Det er tunnelen som går under jorden, opp til en meter under ferdig vei. Der vi har lagt opp reoler med rør for vann, avløp, fjernvarme, strøm- og telekabler. For fremtiden skal en kunne gå ned i tunnelen for å foreta reparasjoner uten å måtte grave opp gaten.

Bt.no: Det vil si at dere aldri kommer til å grave mer?

Kommunen: Ja, vi håper inderlig at dette er siste gang vi trenger å grave.

Bt.no: - Hvorfor graver dere så mange steder samtidig? Hadde det ikke vært bedre å gjøre ett hull ferdig, før dere begynte på et nytt?

Kommunen: Nei, da hadde vi nok aldri blitt ferdig. Jeg skjønner at folk synes det er vanskelig å ta seg frem. Men dette er en kabal vi legger kontinuerlig sammen med Statens vegvesen. Prosjektet er jo et stort fremskritt.

Bt.no: Hvordan går det med fremdriften?

Kommunen: - I Vaskerelven ligger vi nok litt etter skjema, blant annet fordi det var mer fjell enn antatt. Ifølge planen skulle vi ha gått opp til Sigurds gate 12. mai, men dette skjer nok ikke før i slutten av juni. Men i krysset mellom Olav Kyrres gate og Christies gate holder vi fremdriften. Og Håkonsgaten åpnes som planlagt lørdag. Men dette er jo et pionerprosjekt. Vi har ikke gravd denne typen grøfter før, så vi støter på nye ting og gjør oss erfaringer underveis.

Bt.no: Oki. Takk for praten og god helg.