Sælenvannet var ingen hyggelig nabo i vinter. Den kvalmende lukten av råtne egg lå over vannet i flere uker. Beboere i området opplevde stort ubehag.

Et hus måtte evakueres på grunn av den illeluktende gassen.

Men det tar sin tid å «reparere» det illeluktende vannet. I flere måneder er frisk luft pumpet ned i vannet for at den vonde lukten ikke skal komme tilbake.

Blåser luft

— Vi har hatt en del tekniske problemer, men nå begynner jeg å bli litt optimistisk, sier Hogne Hjelle, avdelingsleder i vann- og avløpsetaten.

Det er bunnvannet som lukter vondt. Vanligvis ligger det et lokk av friskt vann over og holder lukten vekke. Men i vinter ble «topplokket» så tynt at det illeluktende bunnvannet fikk slippe til. Lukten forsvant først da regnet kom tilbake og isen smeltet slik at friskt vann igjen kunne legge seg på toppen.

Det oksygenfattige bunnvannet tilføres nå oksygen slik at det oksygenholdige topplaget gradvis bygges opp og blir tykkere.

— Sist tirsdag målte vi oksygenholdig vann helt ned til fire meter, forteller Hjelle.

Han syns det har gått trått. Pumpen har durt og gått siden mai uten at mye har skjedd.

Varige løsninger

Men den siste tiden har utviklingen skutt fart etter at pumpen er flyttet og noen justeringer gjort på utstyret.

Når friskt oksygenholdig vann finnes ned til seks eller syv meter, blir pumpen skrudd av og vannet friskmeldes.

For at lukten ikke skal komme tilbake om noen år, planlegger vann— og avløpsetaten å føre friskt vann ned i dypet.

— Vi kan for eksempel ta litt vann fra Ortuvannet og føre det ned på bunnen i Sælenvannet. Det skal ikke så mye til for at en sirkulasjon skal oppstå, forteller Hjelle.

Tilsvarende løsning er gjort i Skjoldbukten og andre steder.

Kanalen ved utløpet av Sælenvannet skal også utvides. Om mer vann går inn og ut med flo og fjære, vil det hjelpe litt på tilstanden i vannet, mener Hjelle.

En hovedkloakkledning går på tvers under kanalen og begrenser utvidelsen til en halv meter i dybden. Bygninger på begge sider begrenser også utvidelsen i bredden, forteller han.

- Er problemene løst når vinteren kommer?

— Ja, jeg begynner å tro at dette skal ordne seg, sier Hogne Hjelle.

Den samme operasjonen ble gjort på nittitallet etter tilsvarende luktproblemer. Utstyret som brukes i dag er delvis det samme som den gangen, men noen deler er laget på nytt.

Tror du problemene er løst når vinteren kommer? Si din mening.