Elevene i Rogaland avsluttet sin vinterferie for en uke siden. For store deler av Østlandet, i Sogn og Fjordane og nordover er ferien over denne helgen. Mens det kommende uke er Hordaland, Troms, Oppland og Buskerud sin tur. Hvorfor blir det slik og hvem er det egentlig som bestemmer at elevene her vest skal ha vinterferie kun tre uker før påskeferien?

"Fylkesmannen fastsetter når det skal være vinterferie", står det på nettstedet timeanddate.no.

Kommunen bestemmer

Nei, mener utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen i Hordaland.

— Det er den enkelte skoleeier, altså kommunen, og fylkeskommunen som setter sine skoleruter, så vi har ingen rolle når det gjelder å bestemme når ferien skal være. I Hordaland er det sannsynligvis mange kommuner som innretter seg mot Bergen. Men kommunen kan selv bestemme når ferien skal plasseres, sier utdanningsdirektør Anne K. Hjermann.

Jaha. Da kan kanskje skoleseksjonen i Bergen kommune forklare hvorfor skolene i Hordaland har vinterferie i uke ni.

- Hvordan bestemmer dere når vinterferien skal være?

— Byrådet lager skoleruten etter en intern høringsrunde vi har med skolene. Så blir det politisk bestemt når ferien skal være, sier Christian Lampe, planlegger for byrådsavdeling for barnehage og skole.

Østlandet først

- Hvorfor har Rogaland ferie i uke syv og Hordaland i uke ni?

— Tidspunkt for vinterferien varierer fra kommune til kommune. Vi er en av de første kommunene som lager skolerute i Hordaland, og en del kommuner legger nok sine ferier opp etter vår rute. Vi forsøker å ikke legge vinterferien til samme uke som Østlandet for å unngå press på fjelltrafikken.

- Er det Østlandet som bestemmer først, da?

— De har vært litt tidligere ute enn oss, og jeg har inntrykk av at de og legger det på samme tid. Så sant det er mulig bør vi ha samme ukenummer påfølgende år for at det skal bli forutsigbart, og de senere årene har vi hatt uke ni. Men hvis det kommer vektige innsigelser i høringsrunden for en annen uke, vil man vurdere det òg.

- Takk for oppklaringen. Skal du selv ha vinterferie?

— Kanskje en - dag eller to hvis det blir fint vær.

— Da bør du ta i begynnelsen av ferien, da er det best værmelding!

To uker i Sveits

Vinterferie er vanlig i mange europeiske land. Også i Sverige og Danmark varierer ukenummeret mellom ulike regioner. I Belgia begynner vinterferien seks uker før palmehelgen. I Tyskland er det vinterferie kun i noen delstater, mens sveitsiske elever får en til to ukers "sportsferien" en gang mellom slutten av januar og begynnelsen av mars, avhengig av hvilken kanton de bor i. Franske elever har vanligvis to ukers vinterferie i februar/mars.

Franske arbeidstakere er også heldig stilt når det handler om ferie. Sammen med Spania og Danmark topper Frankrike den europeiske feriestatistikken med 30 lovfestede feriedager. (Ifølge en Expedia-undersøkelse fra 2011.)

Norske arbeidstakere har lovfestet rett til 25 pluss en feriedag, men mange har 30 dager ferie.

Informasjon om mulige aktiviteter i vinterferien finner du blant annet på kommunens hjemmeside (www.bergen.kommune.no) og bergenpuls på bt.no