1.-kandidatene i Bergen møttes til valgdebatt i Grand Selskapslokaler på Ole Bulls plass fredag formiddag. Debattledere var Atle Kvamme fra Bergen Næringsråd og Sjur Holsen fra Bergens Tidende.

I panelet satt Torstein Dahle (Rødt), Liv Røssland (FrP), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Oddny Miljeteig (SV), Harald Schjelderup (Ap), Monica Mæland (H), Julie Andersland (V), Filip Rygg (Krf).

Giftlokk – eller kollektivsatsing og køprising?

 • Næringslivet i Bergen taper 4 mrd. kr årlig på å stå i forurensende kø. Hva må til – og hvem tør å ta ballen?
 • Alle vil ha Bybanen – men hvem kan love at de får staten til å betale gildet?
 • Hvordan skal vi løse veksten med 160.000 nye innbyggere de neste 30 år? Endre Tvinnereim er Byluftlistens førstekandidat til kommunevalget. Han får starte debatten med å si at Byrådet har forsømt sin oppgave med å beskytte innbyggerne fra fare.

— Bergen er Europas mest forurenset by to år på rad. Vi forelsår blant annet byluftmerke, køprising og parkering ut av sentrum, sier Tvinnereim.

— Vi vil flytte 200 parkeringplasser ut av sentrum, vi vil innføre rushtidsavgift og bruke bompenger til oppbygging av kollektivtrafikken, svarer Oddny Miljeteig (SV).

Torstein Dahle fra Rødt tar ordet.

— Bergen må ta et valg, skal vi satse på biler eller veier. Bergen har en katastrofalt dårlig kollektivtrafikk, sier han.

Så tar Monica Mæland (H) mikrofonen.

— Først vil jeg bare si at vi har avsatt penger til å bygge Bybane på vårt budsjett. Hvis man skal ha avgift, skal man straffe de som har dyre forurensede biler, sier Mæland.

— Køprising er et av mine favorittema. Vi vil bruke køprising til å lage en bedre kollektivsatsing, sier Julie Andersland (V).

Filip Rygg (Krf) lurer på hvorfor man snakker om kortsiktige tiltak siden disse ikke fungerer.

— Det er de langsiktige tiltakene som varer. Vi må blant annet ha Bybanen mot Åsane på plass, sier han.

Harald Schjelderup (Ap) vil ha et sterkt og internasjonalt Bergen.

— Vi må ha et kollektivtilbud som er reelt tilbud til bilbruk. Vi trenger flere og bedre busstilbud og smartere veier.

Løse veksten i Bergen

Hvordan skal vi løse veksten med 160.000 nye innbyggere de neste 30 år?, spør Atle Kvamme

— Bygge ut Bybane og busstilbud, svarer Dahle.

— Det er flott at Bergen vil vokse, men det gir utfordringer. Vi må tenke næringsareal og boligareal, sier Røssland.

— Utfordringen vår er å takle denne veksten. Vi må få opp en kollektivtrafikk og Bybane, sier Bjørdal.

— Jeg ønsker at alle skal komme hjem igjen å bo i Bergen. Det viktigste er at vi må gjøre byen til en grønn by, sier Miljeteig.

-Vi må få fart på boligbyggingen i Bergen, sier Schjelderup.

— Jeg er glad for at Bergen vokser. Urbaniseringen er kommet for å bli. Vi må bygge boliger, næringsareal og veier og samarbeide på tvers av kommunegrensene, sier Mæland.

— Vi må tenke grønt og få på plass infrastruktur og bedre kollektivtrafikk, sier Andersland.

— Vi må tenke stort og planlegge i region og ta med nabokommunen når vi planlegger, sier Rygg.

Kompetanseregionen

 • Verdensledende næringer i vest mangler 1000 ingeniører.
 • Hvem tar ballen for å styrke skole og fremtidig konkurransekraft?
 • Bergens regionen mangler over 1000 ingeniører. Hvordan vil dere løse dette, Schjelderup, spør Sjur Holsen.

— Vi kan begynne å utdanne siviliingenører i Bergen. Det er også viktig med en aktiv næringspolitikk, svarer Schjelderup.

— Bergen skal bli Norges grunderhovedstad sier du Andersland, hva mener du med det, spør Holsen.

— Vi må legge bedre til rette for grundere. Etablere et gurnderhotell eller at man har tilgjengelige lokaler for dem som ønsker å skape noe. En kan også få inn dette i skolen, svarer Andersland.

— Hva gjør derer for å snu hjerneflukten fra Bergen Mæland, spør Holsen.

— Vi har skapt Buisness Region Bergen. Vi må skape en større region. Vi må gjøre aksen Bergen Stavanger tettere, svarer Mæland.

Skole i Bergen

— Vi må også snakke om skole og du Filip Rygg sitter med ansvaret

— Vi har et lokalt ansvar og en grunnskole som vi må prioriterer for å lykkes. Vi har en god skole i Bergen. Vi må sikre basis kunnskaper tidligst mulig, sier Rygg.

— Når det gjelder skolen er det blant annet viktig med mat og frukt. Det er en viktig sammenheng mellom næring og læring, sier Miljeteig.

— Tre ting som er viktig når det gjelder skole. Gode lærere gir gode elever, etterutdanning av lærere er viktig. Det er viktig med god skoleledelse og vi må gjøre noe med skolelokalitetene, sier Mæland.

— Vi må bedre basiskunnskapene, vi trenger flere timer til norsk og matte, sier Schjelderup.

Offentlige tjenester og eiendomsskatt

 • Hvem kan love mer næringsareal og raskere saksbehandlingstid i bygge- og plansaker?
 • Skal skatter og avgifter reduseres og avvikles, eller tilbakeføres til 2006-nivå?
 • Blir vi overstyrt av stat og fylkesmann, og hvem tør å ta opp kampen? Monica Mæland vil ikke at byggesakene skal opp til fylkemannen. Hva sier du Liv Røssland, spør Atle Kvamme.

— Vi er ikke fornøyd med slik det fungerer i dag, men vi behandler byggesaker så fort vi kan, sier Røssland

— Man trenger ikke nødvendigvis det nivået, men man må beholde en klageinstans dersom innbyggerne i Bergen har behov for å klage, sier Andersland.

— Det viktige er hva gjør vi med byggesakstiden. Det er gått ned og det er bra, sier Rygg.

Byrådslederduellen

 • Blir det Mæland eller Schjelderup som skal styre Bergen etter valget?
 • Hva har Mæland utført siste åtte år, og hva vil Schjelderup gjøre annerledes?
 • Hva med et Venstre på vippen – trekker de da mot høyre eller til venstre? Så er Byrådlederduellen i gang mellom Mæland og Schjelderup.

— Vi forholder oss ordentlig til Fylkesmannen. Det siste året har det vært vanskelige saker, sier Mæland.

— Schjelderup, hva er ditt forhold til Fylkesmannen, spør Holsen.

— Mæland ønsker å legge ned Fylkesmannen, men jeg ønsker en folkevalgt region og slå kommune og fylkeskommune sammen, sier Schjelderup.

— Vi trenger to forvaltningsnivå og en mye sterkere kommune. , sier Mæland.

Du går til valg med en uavklart budsjettsituasjon, Mæland. Burde ikke velgerne få vite hvordan pengene skal dekkes inn dersom det blir underkjent, spør Holsen.

— Vi er en solid kommuene og vi vil ikke innføre en politikk som det ikke er enighet om. Jeg er rolig når det gjelder saken, svarer Mæland.