Sjekk om du er enig når du leser to studenters kostholdsdagbøker! Undersøkelsen fra Norfakta viser at 35 prosent av landet universitets— og høyskolestudenter mener de har et sunt og variert kosthold. Spiser studenter virkelig så sunt og fornuftig under studietiden? Studmag ba to studenter i forskjellige aldersgrupper - med ulike boforhold og ulik økonomi - føre kostholdsdagbok en uke.

Niste Gro Helen Birkeland Blom (40) tar sosionomutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS). Det hender hun tilbringer mange timer i lesesalen i Kjell Arholms hus på universitetets campus.

Som regel husker hun å smøre niste. Når det ikke skjer, blir hun nødt til å spise i kantinen. Noe hun ikke helt liker.

— Jeg er kritisk til hvor sunn maten er. Det er også veldig dyrt å spise i kantinen, mener Blom.

— Denne kostholdsdagboken har gitt meg en pekepinn på hva jeg spiser. Jeg har en fornemmelse av at jeg lever sunt. Men først da jeg begynte å føre dagboken ble jeg i stand til å se hvorvidt det faktisk stemmer, sier hun. Ole Kristian Thu (21) tar årsstudiet i fransk ved UiS og et halvårsstudium i religion ved Høgskulen i Volda.

Fjordland Han mener kostholdsdagboken har vært en viktig bevisstgjøring i forhold til å spise sunt.

— Jeg merker at det er enklere å følge med i timene de gangene jeg er flink til å spise regelmessig, sier Thu.

— Jeg bor hjemme, og det er moren min som er opptatt av sunn mat. Når jeg styrer selv, går det i Fjordland, humrer han.

Thu sitter i studentparlamentet på UiS. Nå har han funnet en ny sak han ønsker å få gjennomslag for: Frukt på campus.

Sukkertøy - Tilbudet om frukt og grønt på campusen i Stavanger er svært dårlig. Alle automater selger sukkertøy og brus. Kantinene er heller ikke så flinke til å selge fersk frukt. Jeg vil ta dette opp i neste studentparlament.

Blom har et «bankers-tips» for studenter med dårlig råd.

— Smør alltid niste! Den er ofte bedre og mye billigere, sier hun.

**Tekst: ISIOMA DANIEL

Foto: ERIK HOLSVIK**