På parkeringsplassen ved Rolland skole i Åsane står det fire lyktestolper som skal lyse opp både plassen og veien som går langs den om kvelden og natten. Men det er det lenge siden de har gjort.

— Jeg har ikke funnet en eneste person som kan huske at det har vært lys i dem. Trolig har har de være ute av drift i flere år, sier Lars Fitje.

Han understreker at dette ikke bare er en parkeringsplass folk kjører til og fra, men også mange går over for å komme til skole, barnhage, tannlegekontor, Åsane fotballs klubbhus og fotballbaner i området.

— En del barn synes rett og slett det er skremmende å gå over plassen fordi den er så mørk om kvelden. Manglende lys er også trafikkfarlig, det er mye trafikk av både kjørende og gående her, sier han.

Ingen vil ta ansvaret

Som bekymret far og lagleder for et av Åsane Fotballs aldersbestemte lag, tok han i august i fjor på seg ansvaret for å få lys i disse lampene, etter at flere før ham hadde gitt opp.

VENTER FORTSATT: Lars Fitje synes det er merkelig at ingen vil ta ansvar for gatelysene.
PRIVAT

Oppgaven viste seg å være vanskelig:

  • Syv ganger markerte han lyktestolpene som «ute av funksjon» på BKKs varslingstjeneste, uten at noe skjedde. Fire ganger ringte han til BKK, den fjerde gangen fikk han beskjed om at lysene ikke var BKKs ansvar.
  • Området er kommunalt eid, og Åslia er en kommunal vei, så han kontaktet Bergen kommune. Etter flere telefoner fikk han beskjed om at ansvaret ikke lå der, men hos Bergen Kommunale Bygg.
  • 4. januar kontaktet han Bergen Kommunale Bygg, som undersøkte saken. 13. februar fikk han beskjed om saken var oversendt samferdselsetaten i Bergen kommune.
  • Etter noen purringer hos samferdselsetaten, fikk han mandag denne uken beskjed om at verken plassen eller lysene er deres ansvar, og igjen blir han henvist Bergen Kommunale Bygg.

Lars Fitje understreker at han opplever saksbehandlerne som imøtekommende og innstilte på å hjelpe.

— Det er saksgangen som frustrerer meg. Alle sier at det ikke er deres ansvar, men ingen kan finne ut hvem som faktisk har ansvaret. Jeg skulle gjerne skiftet lysene personlig, hadde jeg kunnet, men dette må gjøres av fagfolk, sier Fitje.

Han undres over at det kan være så vanskelig for kommunen å finne ut hvem som har ansvaret for gatelys på en kommunal parkeringsplass, som ligger langs en kommunal vei, omgitt av kommunale eiendommer.

Kommunen: - Vi har ansvaret

Merete Stangeland, forvaltningssjef i Bergen Kommunale Bygg, beklager at saken har tatt tid. Hun forteller at det er Bergen kommune som eier den aktuelle eiendommen, og at tilstøtende eiendommer brukes til ulike kommunale formål.

— Det er derfor Bergen kommune som har ansvar for at det er lys i lyktestolpene, sier hun til bt.no.

Lyktestolpene i området driftes av BKK, etter avtale med kommunen. Men lysene på parkeringsplassen har av en eller annen grunn ikke vært omfattet av denne avtalen.

— Vi vil nå ta ansvar for at det etableres nødvendige avtaler og tekniske løsninger som gjør at lyktestolpene driftes og har lys. Det vil ta noe tid å avklare den tekniske løsningen for dette, men arbeidet prioriteres. Vi kan bare beklage at det har tatt så lang tid å avklare dette, sier Stangeland.