Etter at BT omtalte den planlagte stengningen av Løvstakktunnelen fra 3. juni til 31. oktober har flere lesere stilt spørsmål ved tidsbruken. Hvorfor tar det så lang tid å skifte noen lyspærer, når det er gjort på noen minutter hjemme?Ifølge entreprenører som driver tunnelvedlikehold klarer et team på tre personer å skifte et par hundre lysrør i løpet av en natt. I Løvstakktunnelen er jobben normalt gjort i løpet av to netter med stenging. Slike utskiftninger skjer annenhvert år.

Tar alt

Når tunnelen skal være nattestengt i fire måneder er det fordi mye utstyr skal byttes ut og oppgraderes.

— Det er et tøft miljø i tunnelen så slitasjen er stor. Vi bytter også ut en del gammel teknologi, forklarer prosjektleder Torbjørn Krokeide i Statens vegvesen.

Alt i tunneltaket skal byttes ut:

  • Alle lysarmaturer oppgraderes
  • Alle bolter byttes med rustfrie, syrefaste utgaver
  • Hele bæresystemet i taket
  • Alle videokamera
  • Radiokabler (nødsamband og FM-radio)
  • Alle kabler til lys

- Lenge til neste gang

— Når arbeidet er ferdig vil tunnelen ha mer lys og lysrørene vil ha en forventet levetid på fire år i stedet for to, sier Krokeide.

Han regner da med at det blir betydelig mindre nattestengning av tunnelen i fremtiden.

— Det nye utstyret holder nok i 30 år. Da har vi kanskje fått en ny tunnel uansett.