Bergens Tidende kommer fremover til å kartlegge volden. Nyhetsleder Helge O. Svela forteller mer om satsingen i denne bloggen.

vold380smal.jpg