Tekniske problemer, vanskelig å finne plass til skiltene, trafikksikkerhet og nå EØS-reglementet. Unnskyldningene er mange, men faktum er det samme: Ingenting skjer.

Det er åtte år siden Samferdselsdepartementet løyvet penger til at de store byene skulle sette opp digitale skilt ved innfartsårene som skal vise hvor mange ledige plasser det var ved ulike parkeringshus.

– Håpløs sak

Både i Trondheim og Stavanger har systemet fungert i lang tid. Bilister på vei inn i byen kan sjekke hvor det er ledige plasser, og dermed slippe å kjøre på kryss og tvers av byen.

Hvorfor slike skilt ikke har kommet til Bergen, er ikke lett å finne ut av. Kommunen, parkeringsselskapet og Vegvesenet skyver ansvaret over på hverandre. Byråd Lisbeth Iversen er mildt sagt oppgitt.

– Jeg har ikke vært med på en sak som har vært så treg å dra frem som denne. Snart lager jeg disse skiltene selv. Det har vært en håpløs sak å komme til bunns i, men jeg har ikke gitt opp ennå, sier Iversen.

For ett år siden var hun optimistisk, og lovet sammen med Statens vegvesen at det ikke ville ta lang tid før tavlene kom på plass. Så enkelt var det ikke. Siste begrunnelse er at informasjonsskiltene kan bryte med EØS-reglementet.

– Hvis skiltene bare henviser til de kommunale anleggene, kan de virke konkurransevridende. Derfor må vi sette oss ned og se om vi kan få de private med på laget, sier Iversen.

Konkurransevridende

Kommunale Bergen Parkering KF driver Bygarasjen og Klostergarasjen, med til sammen over 3000 plasser. Men private parkeringshus som CityPark og Rosenkrantz P-hus er også viktige i sentrum.

Parkeringsdirektør Bjørg Hatlem bekrefter at konkurranselovgivningen er et element som kan hindre at skiltene kommer opp. Hittil har p-selskapet sett for seg en enkel løsning, der man henviser til ett eller to p-hus ved de viktigste innfartsårene.

– For eksempel slik at vi viser hvor mange ledige det er i Bygarasjen ved Fløyfjellstunnelen og Klostergarasjen på Puddefjordsbroen. Men vi vil gjerne vise begge, slik at bilistene kan velge, sier Hatlem.

Hun har ingenting imot at de private p-husene blir med, men sier at det er teknisk mer komplisert og dermed dyrere. Da må de private aktørene bidra økonomisk.

Dessuten vil større tavler med mer informasjon bli vanskeligere å få tillatelse til fra Vegvesenet, som er opptatt av at skiltingen ikke skal gå ut over trafikksikkerheten.

Prøveprosjekt feilet

Overingeniør Svein Holmedal i Statens vegvesen mener det er to ting som må på plass før skiltene kan komme opp.

– De må finansieres, og vi må finne riktig plassering. Det er ikke bare å sette opp skilt, vi må vurdere nøye hvor det er egnet, sier Holmedal.

Han viser til prøveprosjektet som ble gjort på slutten av 90-tallet. Da satte man opp et informasjonsskilt ved Sandviken sykehus.

– Men det viste seg å være for langt unna sentrum. Hvis det sto 10 ledige i Bygarasjen når man passerte i Sandviken, så var ikke de ledige lenger når man kom frem, sier han.

Holmedal kan ikke svare på hvorfor det tar så lang tid å få skiltene på plass. Men fortsatt er ikke alle brikkene klare.

– Det virker som om noen bør sette seg ned å snakke sammen?

– Det er det bare å nikke til. Vi må starte en prosess, men den må startes i riktig ende.

HAR INFO-SKILT: I Stavanger har de sentrale parkeringshusene på Jorenholm, Skagen Brygge og ved Jernbanen i mange år hatt informasjonsskilt langs innfartsårene.
Erik Holsvik, Stavanger Aftenblad
HAR INFO-SKILT: Også i Trondheim kan bilistene velge parkeringshus alt etter hvor det er ledig i øyeblikket.
Jens Petter Søraa, Adresseavisen