• Det er ekstremt viktig å få vannet opp igjen til minste vannstand så raskt som mulig, sier leder av velforeningen.

— Det er ikke et pent syn som møter folk på vei til Bergen, sier bussjåfør Henning Dingen (61). Han kjører forbi Gaupåsvatnet daglig, og lurer på hvorfor vannet stadig synker.

— Vannet blir lavere og lavere fra dag til dag. Det må jo være en påkjenning for miljøet, fisken og alt det andre i og rundt vannet. Så lavt som nå har jeg vel aldri sett det, sier Dingen undrende.

Det er nok ingen som husker at vannet har vært tømt så mye som dette tidligere

Vedlikeholdsarbeid

Gründeren Peter Jebsen startet Arne Fabrikker i 1846, og bygget den nåværende kraftstasjonen ved Gaupåsvatnet tidlig på 1900-tallet. Kraftverket eies i dag av FAV-gruppen og Arna kraftselskap, og det produseres om lag 7,5 GWh årlig, ifølge Bergen kommune.

Driftssjef i FAV-gruppen Kenneth Lervik forteller at vannet nå er lavere enn normalt grunnet vedlikeholdsarbeid på kraftverket.

— Vi plikter overfor myndighetene å inspisere den 1,2 kilometer lange vannveien for å gjøre ren rister og filtre, og passe på at det ikke ligger mudd og drit og lort der. I tillegg legger det seg mye plastikk på de gamle ristene, sier Lervik.

Laveste på lenge

Han forteller at det er mange år siden slikt vedlikeholdsarbeid ble gjort sist.

— Det er nok ingen som husker at vannet har vært tømt så mye som dette tidligere, men nå er vi på slutten av arbeidet. I løpet av neste uke er nok vannstanden høyt oppe igjen, og da er det noen år til neste gang, forteller Lervik.

Han har sett på værmeldingen at det skal regne neste uke. Lervik tror derfor det ikke blir noe problem å fylle vannet til i alle fall minste vannstand.

— Vi har søkt NVE om å få tømme Gaupåsvatnet, men har sagt at det vil være noen pytter igjen for å ivareta dyrelivet. Vi har tappet rundt åtte meter, og vannet er nå cirka to meter høyt.

LAVT: Driftssjef i FAV-gruppen Kenneth Lervik forteller at vannet er lavere enn noen gang.
SILJE KATRINE ROBINSON

Daglig leder i Haugland, Gaupås og Kvamme velforening, Bjørn Osland, frykter for dyrelivet i Gaupåsvatnet når vannet blir tappet over lengre perioder.

— Vi mener det er ekstremt viktig at de sørger for å få opp igjen vannet til minste vannstand så raskt som mulig, uten å gjøre det på bekostning av vannet i de andre vannene, sier Osland.

Opptatt av miljøet

Han er redd for at dersom vannet ikke kommer opp igjen fort nok vil bakken under tørke ut og gro til.

— Da vil det bli mudder og forråtning av gress. Dessuten ligger det flere bossfyllinger i nærheten som har avrenning i vassdraget. Avfallet legger seg i mudderet, og hvis man blottlegger det kan det bli avdamping. Det er ugunstig.

Han er også opptatt av å få vannstanden opp før fisken skal gyte til høsten.

— Ørreten må kunne komme seg oppover i vannet. Generelt er vi opptatt av at det drives bærekraftige reguleringer av vannet.

Har tillatelse

Kommunikasjonsdirektør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Kjetil Hillestad, bekrefter at FAV-gruppen har fått tillatelse til å tappe vannet.

— Det er gitt tillatelse til å tappe Gaupåsvatnet til inntil tre meter under laveste regulerte vannstand, men perioden må gjøres så kort som mulig, sier Hillestad.

NVE understreker at det viktigste er å fylle vannet til minstekravet for vannstanden, for deretter å la resten foregå naturlig.

— Ved fylling av Gaupåsvatnet forutsetter vi at Arna Kraftselskap ikke tapper de andre vannene til under deres minimum vannstand.