Undersøkelsen viser at å iføre seg hvit hjelm ga 24 prosent mindre risiko for ulykker, mens en kjøredress med refleksfelt ga 37 prosent mindre risiko for ulykker, skriver Dagsavisen.

Trygg Trafikks direktør Leif Agnar Ellevset mener at konklusjon fra forskerne stemmer godt overens med virkeligheten, også her i Norge.

— En motorsykkel er et kjøretøy som lett havner i dødvinkelen og dermed ikke ses. At motorsyklisten blir mer synlig på veiene vil ha stor verdi både i forbikjøringssituasjoner og ved møtende trafikk, sier han.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå omkom 37 motorsyklister mens 721 ble skadd i 2002, noe som er en økning i forhold til årene før.