Jan I. Haaland ble i dag valgt til rektor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Gunnar E. Christensen ble ny prorektor. Sammen skal de utgjøre NHHs faglige ledelse fra 1. august 2005.

— Vi takker for tilliten som er gitt oss og går til oppgaven med stor ydmykhet, sier Jan I. Haaland etter dagens valgmøte ved NHH.

Like etter klokken 12.00 steg det hvit røyk opp fra høyblokken. Om røyken ble mottatt med like store jubelscener som på Petersplassen i forrige uke, skal være usagt. Men Haaland og Christensen ble i hvert fall valgt med 94,5 prosent av stemmene.

Den hvite røyken var forøvrig et stunt fra vaktmestrene ved NHH.

Jan I. Haaland er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hans fagfelt er internasjonal økonomi, handel og økonomisk politikk, og hans forskning omfatter også næringspolitikk og økonomisk integrasjon samt teori for flernasjonale selskap og internasjonal mobilitet.

Den nye rektoren har representert de vitenskapelig tilsatte i styret for NHH siden 2002. Tidligere har han vært instituttstyrer og avdelingsleder på NHH og forskningssjef for Senter for Internasjonale Økonomi og Skipsfart (SIØS) ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

Gunnar E. Christensen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse og programdirektør for høyskolens executive MBA-program i Global e-Management (GeM).

Hans fagfelt er information management hvor han de siste årene har forsket på forretningsmuligheter og verdiskapning ved elektronisk handel og forretningsdrift.

Den nye prorektoren har vært instituttstyrer, avdelingsleder og styrerepresentant ved NHH. De siste årene har han vært spesielt aktiv i Internasjonalt utvalg ved NHH som leder i 2003-04 og nå som nestleder.

HABEUS RECTORAM: Høyblokken i Sandviken er ikke akkurat Det sixtinske kapell, men likevel...
NHH