— Vi er vant til å se litt av hvert når vi jobber i sjøen, men dette tar kaken, skriver Andreas Storebø i en e-post til bt.no.

Han og kollegene filmet denne fisken under arbeid på Friggfeltet på mandag. De har aldri sett en slik fisk før, og spekulerer i hvillken art det kan være.

— Vi ble ganske sjokket da denne merkelige skapningen dukket opp på skjermen.

Sjelden fangst på film

Etter å ha studert videobildene, konkluderer forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet med at det mest sannsynlig er en sølvkveite.

— Dette er ikke noe vi kommer ofte borti på våre tokt. Sølvkveite er en sjelden og spektakulær fisk, som har et artig oppsyn med de store øynene. Det er nok ikke mange som har fått filmet denne skapningen nede på dypet, sier han.

Den sølvblanke fisken trives nemlig best på 200-1000 meters dyp.

— Fisken fant vi da vi ryddet boss på havbunnen etter en plattform som var fjernet på Frigg-feltet i Nordsjøen. Dette var på 90 meters dyp, forklarer Storebø.

Spesiell svømmestil

Forskerne vet lite om den relativt ukjente fisken. Når den dukker opp, er det som regel i form av døde eller halvdøde eksemplarere som er blitt skylt i land.

— I og med at vi kjenner den helst fra døde individer, så er det spennende å se hvordan den oppfører seg i naturen, blant annet måten den svømmer på. Den bruker bare ryggfinnen for å bølge seg frem, sier Bjelland.

På deler av videoen står den rett opp og ned i vannet mens den svømmer.

Sølvkveiter kjennetegnes ofte av en rød ryggfinne, men på denne er ikke fargen så fremtredende.

— Ryggfinnen ser ut til å være litt slitt her og der, kanskje er ikke fisken helt frisk, tror Bjelland.

Kan bli tre meter lang

Fisken finnes i få eksemplarer over hele Nordatlanteren.

— Vi vet lite om hva den spiser, men regner med at det er krepsdyr og dypvannsfisk.

Sølkveiten kan bli helt opptil tre meter. Sildakongen, som er en nær slektning, kan bli hele syv meter.

— Sildakongen er blant de lengste fiskene vi vet om. På grunn av størrelsen og formen har den vært opphav til myter om sjøormer, forteller fiskeforskeren.

Han setter pris på meldinger fra publikum om uvanlige fiskefunn.

— Slik øker vår kunnskap om disse sjeldne artene. De siste årene har vi fått inn flere og flere meldinger om sølvkveite, og vi prøver å registrere dem i en database.

Er du enig med forskeren i at dette er en sølvkveite?