— Avslappet, sier ordfører Terje Søviknes når BT ber ham karakterisere Os-budsjettet for 2003. Så legger Søviknes til:

— Kanskje et feil ord å bruke om et kommunebudsjett. Men opp mot det som har preget økonomien i Os kommune helt tilbake til 90-tallet, er det ingen grunn til panikk. Vi er der vi mente å være i forhold til løpet som ble lagt i fjor.

Budsjettet inneholder riktignok en lang liste foreslåtte innsparinger. Men det meste er barnemat i forhold til fjorårets krav om å kutte 71 stillinger i en liten kommune.

Stillingskutt på is

Status på nedbemanningen er 51 årsverk, eller 6,7 prosent av de kommunalt ansatte. Videre stillingskutt er lagt på is. I stedet foreslår rådmann Lars Atle Skorpen Hansen å nedsette en arbeidsgruppe som skal foreslå innsparinger verdt totalt seks millioner kroner. «Fokus 03» er spareprogrammet døpt.

— At dere ikke kutter flere stillinger, er det en erkjennelse av at Os nå er kuttet til beinet?

— Ja, det er en av grunnene. Samtidig ønsker vi større fleksibilitet i den videre innsparingen, sier Søviknes som regner med at «Fokus 03» vil munne ut både i tiltak for å redusere sykefraværet og forslag om mer konkurranseutsetting. Videre nedbemanning er heller ikke utelukket.

Vil ta leirskolen

Helt uproblematisk er ikke rådmannens kuttliste som summerer seg til 16 millioner kroner.

Blant annet foreslår han å kutte leirskoletilbudet for barn i Os-skolen. Kommunen har ikke råd og foreldrene kan ikke lenger kreves for egenandeler.

— Paradoksalt at løftet om gratis betyr at tilbudet forsvinner, medgir Søviknes, som regner med at dette blir et punkt politikerne ønsker å rette opp.

I tillegg foreslår rådmannen å nedlegge sengeposten ved kommunens splitter nye og førsteklasses rehabiliteringsenhet. I så fall blir den kun et dagtilbud.

Formannskapet har første budsjettmøte 12. november. I mellomtiden skal ordfører Søviknes på sydentur med kommunens eldre. I egen ferie, betalt med egne penger.