Tonene til «Tears in heaven» fylte kirkerommet i Bønes kirke tirsdag kveld, da mellom 30 og 50 personer var møtt opp for å minnes Anja Weløy Aarseth. De sørgende satt stille sammen og lyttet til rolig musikk spilt av organist Carsten Dyngeland.

De fremmøtte hadde anledning til å tenne lys og skrive hilsener. «Hvil i fred, kjære Anja», står det i kondolanseboken som senere vil bli gitt til familien hennes.

— Trist

SØRGER SAMMEN: Tirsdag kveld kunne de som ville komme sammen for å minnes Anja i Bønes kirke.
MARIT FOSSO

— Kirken er et fint sted å møtes for å gi uttrykk for hva man føler, sier Christian Kanzler, leder i Bønes IL.

Han kjente ikke Aarseth personlig, men er leder for idrettslaget hun var aktivt medlem av i mange år.

— Det var nok mange i klubben som kjente henne, som har blitt skremt av det som skjedde. Derfor er det viktig å få tid og anledning til å møtes og snakke om det, sier Kanzler.

Kanzler synes det var et bra initiativ fra kirken å holde åpent i kveld.

— Jeg synes det var et fint poeng at det skulle være åpen kirke, slik at folk kunne komme og gå som de ville.

Han synes det som har skjedd er uvirkelig.

— Det er sånn man ikke tror kan skje i Norge, på et lite sted som Ålesund. Det er trist, sier han.

Fint å sørge sammen

SAMMEN I SORGEN: - Kirkerommet er et godt sted for å samles i sorgen, sier sokneprest Gunn Kongsvik.

— Vi ønsket å åpne kirken for å være tilgjengelig hvis folk ønsket å komme hit, sier sokneprest Gunn Kongsvik.

Hun tror det er viktig å samles og sørge sammen.

— Når sånne ufattelige ting skjer og man mister noen man er glad i, er man i en sjokkfase, sier Kongsvik.

Hun synes kirkerommet er et godt sted for å samles i sorgen.

— Det kan ta tid å ta det som har skjedd inn over seg. Da kan det hjelpe med symbolhandlinger som å tenne lys og legge fra seg blomster.