For en tid tilbake etterlyste vi et bilde av en ukjent husmannsfamilie fotografert på husmannsplassen Myrane i Åsane. Vi var egentlig ikke sikre på noe, annet enn at bildet var tatt foran huset på Myrane og at det skulle være tatt på midten av 1920-tallet. Et annet bilde fra Myrane, som vi fikk låne av Egil Flagtvedt til hans krigsminner fra oppveksten i Åsane, gjorde oss helt sikre på at familiebildet var tatt utenfor huset på Myrane. Problemet nå var bare at vi ikke ante hvem som var avbildet.

Myrane

Husmannsplassen Myrane lå under matrikkelgården Åstveit og lå rett ovenfor Åstveit ungdomsskole og Åsane gymnas (nå omdøpt til Tertnes videregående skole). I dag er det bygget eneboliger i dette området, men det er fremdeles mulig å finne deler av grunnmuren til huset på Myrane.

Hvem har bodd på Myrane?

I folketellingen 1865 bor et ektepar fra Fjaler i Sunnfjord på Myrane. Dette paret het Mads Olsen (1828-1903) og Gjertrud Samuelsdt (1829-1900). I 1886 fikk to av svigersønnene deres, som også var sunnfjordinger, overta som paktere av Myrane. Svigersønnene het Mads Sørensen og Johan Arnesen, og var gift med søstrene Samueline og Gjertrud Birgitte Madsdøtre Åstveit. Familien til Mads Sørensen flyttet fra Åsane før 1900, mens familien til Johan Arnesen flyttet til Eidsvåg tidlig på 1900-tallet.

På slutten av 1930-tallet overtok Martin A. Flagtvedt (1899-1960) og konen Dagny Konstanse f. Kobbeltvedt (1903-1988) som paktere av Myrane. Dette ekteparet hadde 11 barn som levde opp, så til tider må det ha vært et yrende liv på Myrane. Hvem som bodde på Myrane de første tiårene av 1900-tallet vet vi fremdeles ikke, men vi håper at tilbakemeldinger fra lesere kan hjelpe oss.

To kusiner løste gåten

I tillegg til å etterlyse bildet som ukens ukjente bilde , ba vi Åsane Tidendes lesere om hjelp til å identifisere den ukjente familien som var fotografert på husmannsplassen Myrane i Åsane. Det tok ikke lang tid før kusinene Frida Melbye f. Nielsen og Herdis Kjærland f. Nygaard kontaktet oss. Personene på bildet var deres nærmeste familie. Herdis Kjærland (f. 1929) forteller at hennes foreldre het Andreas Nygaard og Sigrid f. Olsen, mens kusinen Frida Melbyes (f. 1925) foreldre het Alf Nikolai Nielsen og Ida Randine f. Olsen.

Fra bryllup i Sandvikskirken til hvetebrødsdager i Åsane

Sommeren 1925 kom stuert Andreas Nygaard fra Fusa hjem fra sjøen for å gifte seg med Sigrid Olsen fra Bergen. Bryllupet sto i Sandvikskirken den 30.juni 1925. Sigrids søster, Ida Randine, var allerede gift og bosatt i Lien (Vågslia) i Åsane. Hennes mann, Alf Nikolai Nielsen, var sjåfør ved Åsane Billag. Ida Randine og mannen Alf ordnet det slik at de nygifte fikk leie den tidligere husmannsplassen Myrane som da sto tom. Det nygifte paret bodde på Myrane bare sommeren 1925, altså hadde de sine hvetebrødsdager der. Det er grunnen til at denne familien kalte huset på Myrane for ”Hvetebrødhuset”.

Fra ”Hvetebrødhus” til Lien (Vågslia) på Tertnes

Det nygifte paret, Sigrid og Andreas Nygaard ble boende i Åsane. De flyttet først til Lien, (Vågslien) i samme hus som Alf og Ida Randine Nilsen. Da Herdis (f. 1929) skulle begynne på skolen, flyttet hun og moren til byen slik at hun kunne gå på skole der. Etter en stund fikk Andreas og Sigrid kjøpe tomt i Vågslia hos skipsreder Adolf Andersen. Der bygget de seg en enebolig som datteren Herdis overtok, men siden har solgt.

Fridas foreldre, Alf Nikolai og Ida Randine Nielsen bodde i huset i Lien noen år. Deretter kjøpte de en eiendom på Tertnes i 1933 av Ingvald Tertnes (1889-1983). I huset de bygde der, bor datteren Frida fremdeles.

Familiebildet fra 1925

Familiebildet utenfor ”Hvetebrødhuset” er tatt i begynnelsen av juli måned i 1925. Fotograf var Frida Melbyes mor, Ida Randine Nygaard. På dette tidspunktet var hun gravid og ble noen måneder senere mor til Frida. De som er med på bildet er faren til Frida, begge foreldrene til Herdis, deres besteforeldre, samt onkel og tante. Se den nummererte listen under.

Nr. 1 og 4 er ekteparet Ragna og Kristian Nilsen. (Kristian var fetteren til Sigrid Nygaard f. Olsen). Nr. 2 og 3 Ragna og Kirsten Nilsen, er døtrene til Ragna og Kristian. Nr. 5 er Sigrids yngste søster, Borgny Olsen (f. 1903— d. 1977) Hun ble senere gift med John Bruun Hansen (1887-1965). Nr. 6 er Sigrids far, Ole Severin Olsen, (f. 1856 i Alvøen – d. 1936 i Bergen). Nr. 7 er Fridas far, Alf Nikolai Nielsen (f. 1898 i Bergen d. 1988 i Åsane). Nr. 8 er Herdis sin far, Andreas Nygaard (f. 1897 i Fusa – d. 1981 i Åsane). Nr. 9 er Sigrids og Ida Randines bror, Sigurd Olsen (f. 1887 i Bergen d. 1987 i Åsane). Sigurd var gift og bosatt i Amerika, men kom hjem til Bergen for å delta søsterens bryllup. Han og konen var barnløse, så etter at han var blitt enkemann, flyttet han tilbake til Norge og bodde hos niesen Frida på Tertnes. Nr. 10 er moren til Herdis, Sigrid Nygaard f. Olsen (f. 1895 i Bergen – d. 1962 i Åsane) og nr. 11 er Sigrids mor, Herborg Kristine Olsen f. Nordtvedt (f. 1866 i Fusa – d. 1962 i Bergen).

Lenker på bt.no/åsane:

Husmannsfamilie på Myrane **Krigsminner fra oppveksten i Åsane

Høybygg ved Åstvedtvågen

Samler Åsane i bilder

Ukens ukjente bilder

Fangeleirer og henrettelser i Åsane

Les og bla i kirkebøkene hjemme

Glimt fra fortiden**

Andre aktuelle lenker:

Besøk Åsane Historielag **Åsane Historielag om gårder i Åsane

Åsane Historielag om Åstveit

Åsane Historielag om Tertnes**

GÅTEN LØST: Familiebildet utenfor ¿Hvetebrødhuset¿ er tatt i begynnelsen av juli måned i 1925. Fotograf var Frida Melbyes mor, Ida Randine Nygaard. På dette tidspunktet var hun gravid og ble noen måneder senere mor til Frida. De som er med på bildet er faren til Frida, begge foreldrene til Herdis, deres besteforeldre, samt onkel og tante. Se den nummererte listen under.
Åsane Historielags fotosamling.
Marianne Herfindal Johannessen
Åsane Historielags fotosamling.
Paul Sigve Amundsen