Ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet har 52 prosent av enslige mindreårige gutter og 60 prosent av enslige mindreårige jenter så mange symptomer på depresjon at forskerne antar at de trenger hjelp.

Men blant asylbarna som oppgir å ha symptomer på posttraumatisk stresslidelse, svarer bare 30 prosent at de har vært hos lege eller psykolog for å få hjelp i løpet av de siste tre månedene, skriver Vårt Land.

Undersøkelsen er utført blant enslige barn og unge som har fått opphold i Norge.

— Jo tidligere flyktninger med symptomer på traumer får hjelp, desto bedre blir helningsprosessen, sier terapeutisk leder Liv Berit Nyblin Løken ved Hvalstad Mottakssenter for enslige mindreårige asylsøkere.