• Bare glem hele dritten, sa bergenseren til Bergen Domkirke menighet. Hele 26 prosent av brudeparene som har reservert kirke i menigheten, ombestemmer seg. Nå vurderes det å innføre avbestillingsgebyr.

— Dette er et problem som har oppstått de siste par årene. For fem år siden hørte vi knapt om dette, sier domprost Ørnulf A. Elseth til BT.

Ferske tall viser at 26 prosent av brudeparene som skulle giftet seg i en av Bergen Domkirke menighets kirker ombestemmer seg. Elseth tror det er tre hovedårsaker til dette.

Den første er at forholdet tar slutt. Mange reserverer kirken et år i forveien, og i løpet av et år kan mye skje. En annen årsak er økonomi, det blir rett og slett for dyrt for det vordende paret å gifte seg.

— Vi ser også tilfeller der foreldre og/eller svigerforeldre har vært litt overivrige og enten bestilt kirke på vegne av det unge paret eller presset på. Vi spør ikke om årsak til at bryllupet blir avlyst, men det kommer ofte frem i samtalen. En mann ringte og sa «bare glem hele dritten»! Da var det ikke så vanskelig å forstå hva som hadde skjedd, forteller Elseth.

Avbestillingsgebyr

— Hender det at dere må si nei til andre på grunn av bestilte bryllup det ikke blir noe av?

— Helt klart, sier Elseth.

— Dette er et problem, og tallet på dem som avbestiller er så stort at vi ikke bare kan bortforklare det. Vi har tenkt på om vi rett og slett må innføre et avbestillingsgebyr, for når det er en nullkostnad er det en del som gir oss beskjed svært sent. I noen tilfeller har vi opplevd at kontoret har tatt kontakt for å avtale vielsessamtale og fått til svar at paret ikke skal gifte seg likevel.

En slik samtale finner gjerne sted en til to måneder før bryllupet.

I noen tilfeller har to av tre vielser samme dag falt bort.

— Dette blir dyrt for oss. Tenk deg at av tre vielser faller den i midten bort. Da må vi ha folk på jobb i flere timer - vi kan ikke bare sende dem hjem og be dem om å komme tilbake en time senere, sier domprosten.

- Sentrumsproblem

Elseth sier at noen brudepar har reservert flere kirker, og avbestiller på bakgrunn av dette. Men de 26 prosentene er reelle avbestillinger, slik at tallet egentlig er enda høyere.

— Jeg tror dette først og fremst er et problem i de mest populære kirkene der man må bestille vielse i god tid, sier Elseth.

Det virker som om det stemmer. En ringerunde BT har hatt til andre menigheter på Vestlandet viser at tallet på avbestilte vielser er langt lavere der.

Fana menighet opplever en del avbestillinger. Men de fleste vil bare bytte dag eller tidspunkt.

— Det er av og til noen som avbestiller kirken, men det skjer i god tid og er ikke noe problem, sier Kurt Rydlandsholm, daglig leder i Kinn fellesråd i Flora.

— Vi har kanskje ti vielser i året. Det hender at noen avbestiller, men det skjer ikke ofte, sier sokneprest i Selje prestegjeld Michael Wohlenberg.