— Det gikk bra med ham. Vi vet ikke hvordan det ville ha gått hvis vi ikke hadde landet så nært akutten, sier Strandenes i dag.

Generelt sier Strandenes at tiden er uhyre vesentlig for pasienter med store skader.

— Det er viktig at det tar kortest mulig tid fra skaden skjer til pasienten er innenfor sykehusets vegger og får behandling. Det er like viktig at det tar kortest mulig tid fra skaden skjer til pasienten får profesjonell hjelp på skadestedet.

Generelt er det slik at jo kortere tid, jo bedre odds. Det blir alltid en vurdering vi må gjøre på skadestedet. Hvis det er behov for umiddelbar behandling, trenger vi å lande nærmest mulig akuttmottaket.

— Så hvert minutt teller?

— Et hardt skadet menneske har en tidskonto. Hvert minutt som tikker og går, tappes av den kontoen. Derfor bruker vi minimal tid på ulykkesstedet når det er alvorlige skader, og vi flyr raskest mulig mot sykehuset. Det er der pasienten har bruk for mest mulig av tidskontoen sin. Fordi tidsfaktoren er en av de viktigste betingelsene for at en skadet person skal overleve, ønsker vi å lande nærmest mulig akuttmottaket. En annen faktor som også betyr mye er å slippe omlasting. Å flytte hardt skadde pasienter fra helikopter til ambulanse for så å flytte dem en gang til for å få dem inn til behandling er en ulempe. Men det er jo dette vi må gjøre nå, når helikopteret lander på Grønneviksøren. Da helikopteret landet på Nygårdstangen gikk det med 12-15 minutter ekstra for å få pasientene til sykehuset. Grønneviksøren er noe nærmere, men særlig mye raskere går det ikke.