Det er noen av godbitene som byrådet prøver å sukre et svært stramt helse— og sosialbudsjett med.

Byrådet vil bruke vel 3155 millioner kroner på helse og sosialomsorgen neste år. Det er en tredel av kommunens totale driftsutgifter på 9,2 milliarder kroner.

Byråd Helen Nordeide Fløisand er en av to heldige byråder som får penger fra hardangerbrofondet til å styrke budsjettet sitt med. Pengene, 13, 5 millioner kroner går rett til hjemmetjenestene.

Foruten legge å legge ned aldershjemsplasser i Bergen, selger også kommune sine 10 aldershjemsplasser ved Betanien sykehjem i Spania. Det viser seg at etterspørselen etter institusjonsplasser i Syden er mindre enn antatt. Byrådet foreslår også å avvikle ordningen med fri lege og medisin for minstepensjonister. Ordningen vil fra i høst i stedet dekkes av Frikortordningen fra staten. Kommunen vil spare 3,6 millioner kroner på dette. Det er 1000 brukere av ordningen i dag.

En av «gladnyhetene» i helse og sosialbudsjettet at det skal settes av 9,4 millioner kroner til gjennomføring av ruspolitisk strategi- og handlingsplan. Det skal satses på rusforebyggende tiltak i bydelene og på skolene. Det skal blant annet opprettes lavterskeltilbud for rusmisbrukere og helsestasjon for gravide rusmisbrukere. Det er også meningen at flere bostedsløse skal få egen bolig.

Byrådet sier at kvaliteten på barneverntjenestene skal styrkes. Regionale familiesentre skal opprettes. Men sommerleirene for barn skal avvikles.

SUKRER PILLEN: Byråd Helen Nordeide Fløisand.