Tall som BT har hentet inn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser dermed at hver sjette brann i Bergen er påsatt.

Selv om 16 prosent av brannene i Bergen er påsatt, er ikke dette voldsomt høyt sammenlignet med landet for øvrig. Det viser seg at 12 prosent av bygningsbrannene her til lands er påsatt.

— Jeg kjenner ikke til disse tallene, men fra tidligere vet jeg at det er gjort undersøkelser som viser at antall påsatte branner i Norge lå på mellom 10 og 12 prosent, sier brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes.

Han påpeker at politiet i Bergen er meget flink til å oppklare branner, og det bekreftes også i statistikken.

— Det kan være med på å forklare hvorfor tallene er noe høyere her, sier Eidsnes, som ikke ser noen dramatikk i dette.

Og utviklingen i de siste årene har også vært god. Færre og færre branner i Norge er påsatt, viser tallene fra DSB.

I 2005 var det 293 påsatte branner i Norge, mens i fjor var det falt til 172. I Bergen har nedgangen vært enda større. I fjor ble det kun registrert én brann som var påsatt.

— Tidligere er det dokumentert at det er færre påsatte branner i gode økonomiske tider. Det er færre som prøver å få ut forsikringsutbetalinger når økonomien generelt er god, påpeker Eidsnes.

Oppklarer mange branner

Så langt i år har Bergen hatt åtte storbranner. De fleste er fortsatt under etterforskning, men så langt er det ingen av dem som er konstatert påsatt.

Se stor versjon av grafikken her.

At hver sjette bygningsbrann i Bergen er påsatt, er likevel ikke tall politiet liker.

— Jeg kjenner ikke statistikken, men jeg synes det er mye, sier politioverbetjent Jan M. Skulstad, seksjonsleder på allmennseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon

At ni av ti branner oppklares i Bergen, er Skulstad imidlertid fornøyd med.

— Det er bra. Vi har folk som jobber med dette, taktisk og teknisk. Vi forsøker å ha den kompetansen som er nødvendig, sier han.

Han synes det påhviler pressen et ansvar i måten de formidler branner og brannetterforskningene på.

— Å konkret informere om branner er greit. Men kan man spørre om det er riktig å spekulere i om det er en pyroman løs, slik BT gjorde over hele forsiden 13. september, sier Skulstad.

— Hva gjør det med trygghetsfølelsen i byen? Jeg tror det kan skape frykt og lage en stemning det ikke er grunnlag for.

Også brannsjef Eidsnes understreker at utviklingen ikke er så dramatisk som en kan få inntrykk av.

Selv om det har vært flere større branner i Bergen i år, påpeker Eidsnes at det totalt sett ikke brenner hyppigere.

— Vi ligger fortsatt lavere enn snittet for Norge. Det aller viktigste er likevel at vi har unngått dødsfall, sier brannsjefen.

Mangler røykvarslere

Selv om påsatte branner utgjør en ganske stor del av brannene, er det bruk av bar ild for øvrig som er den viktigste grunnen til at det begynner å brenne. Nesten hver tredje brann i Bergen skyldes uforsvarlig bruk av ild.

Og at ikke alle i Bergen tar brannsikkerhet på alvor har også brannvesenet oppdaget under sine tilsyn.

Så langt i år har brannvesenet gjort over 13.000 tilsyn i boliger.

  • I over ti prosent av tilfellene fant en eller annen mangel ved slukkingsutstyret.
  • I 353 boliger hadde en enten defekte røykvarslere eller ingen røykvarslere.
  • I 357 boliger ble det oppdaget mangler ved rømningsveier.

— Det er åpenbart veldig mange som ikke er særlig opptatt av sin egen sikkerhet. Jeg håper at det vi har avdekket ikke er representativt for hvordan det er ellers er i Bergen, sier overbrannmester Jan Ove Brakstad.

Hva har du gjort for å sikre boligen din mot brann? Diskutér under.

HELGE SKODVIN