Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) fører oversikt over autorisasjoner gitt til helsepersonell i Norge. Autorisasjon er en full godkjennelse innenfor et spesifikt yrke.

I SAFHs årsrapport for 2007 står det å lese at antallet autorisasjoner gitt til sykepleiere med norsk utdanning i årene 2005-2007 har ligget temmelig stabilt på cirka tre og et halvt tusen i året.

I samme periode (2005-2007) har antallet autorisasjoner til sykepleiere med utdanning fra utlandet økt fra knapt 1800 til nærmere 2300. Det betyr at hver fjerde sykepleierautorisasjon gitt i Norge i 2005 gikk til en med utdannelse utenfor Norge.

Antallet autorisasjoner gitt til hjelpepleiere med utdannelse fra andre steder enn Norge er nesten tredoblet i perioden 2005-200, fra 389 til 1133. Disse kom fortrinnsvis fra Norden, men også antallet autorisasjoner til hjelpepleiere med utdannelse fra land utenfor EØS-området økte kraftig i perioden, fra 101 til 457.

Både når det gjelder sykepleiere og hjemmehjelper er det «søta bror», eller snarere «søta syster» som tråkker til og berger bemanningen.

SAFH skriver i årsrapporten at de ikke har noe grunnlag for å anta at alle de svenske sykepleiere og hjemmehjelperne som får norsk autorisasjon bosetter seg i Norge og har fast arbeid her.

«Vårt inntrykk er at mange kommer til Norge for å arbeide midlertidig for kortere eller lengre perioder», heter det i årsrapporten.