Å holde Frps kommunestyregrupper samlet blir som å gjete kongens harer. Frp har alltid slitt med interne problemer, og det er mer regelen enn unntaket at representanter bryter ut. Men denne periodene har vært helt spesiell.

Kleppe-venner

I halvparten av kommunestyrene i Hordaland har hele eller deler av Frp-gruppen brutt ut.

Årsaken er konflikten rundt Vidar Kleppe og hans mange lokale støttespillere i Hordaland.

I Sund kommunestyre gikk hele fem av seks representanter ut. Det har sin forklaring i at den fremste og mest slagkraftige representanten for denne grupperingen, avdøde Sigrun Sangolt Natås, var varaordfører i Sund.

Svært mange av representantene som brøt ut i de øvrige kommunestyrene mente Natås var blitt dårlig behandlet i nominasjonsprosessen foran stortingsvalget.

Ble suspendert

Også i fylkestingsgruppen, der Natås var gruppeleder, brøt mange ut for to år siden. Seks av elleve gikk ut våren 2001. Nå er fem av elleve regnet som uavhengige.

I Bergen er to Frp-ere ute av gruppen, begge høyst ufrivillig. Arvid Blommedal og Arnulf Svanevik ble suspendert for sin kontakt med den tidligere partisekretæren Terje Sørensen. Alle stortingsrepresentantene og listetoppene som hadde samarbeidet med Sørensen, slapp unna. Hva gjør de mange utmeldte? Det varierer. Noen har meldt overgang til Demokratene, noen har gått til Kystpartiet, men de fleste er partiløse.

Flere fylker

Frp-ere som bryter ut er ikke bare et Hordalands-fenomen. I Oslo, Vest-Agder, Aust Agder, Buskerud, Hedmark, Østfold og Nordland har mange Frp-ere brutt ut. Slik fordeler utbryterne seg i Hordaland:

En representant har brutt ut av Frps kommunestyregruppe i kommunene Askøy, Bømlo, Jondal, Masfjorden, Odda, Osterøy, Ulvik, Vaksdal, Stord og Etne. To representanter er ute i Sveio, Bergen, Fedje, Fitjar og Fjell. Fem representanter er ute av kommunestyregruppen i Sund. Og fem fylkestingsrepresentanter har brutt ut av Frp-gruppen på fylkestinget.