I morgen går startskuddet for Psykisk helse i skolen, et undervisningsopplegg rettet mot elever i ungdomsskolen og videregående. En spørreundersøkelse som er gjennomført på vegne av Sosial— og helsedirektoratet, viser at hver femte ungdom kjenner en jevnaldrende som sliter psykisk.

Hva er normalt?

Men det er ikke alle problemer som nødvendigvis hører hjemme i psykiatrien. I Sosial- og helsedirektoratet, der ansvaret for opptrappingsplanen ligger, mener man at 20 prosent av tenåringene opplever å ha psykiske plager, mens 4 - 7 prosent trenger profesjonell hjelp.

— Vi er opptatt av at unge skal få mer kunnskap om psykiske lidelser, slik at de lettere vet forskjell på hva som er vanlige problemer og hva som er psykiske plager. For eksempel skal de kunne skille mellom kjærlighetssorg og depresjon, eller eksamensnerver og angst, sier Mari Trommald, som er prosjektdirektør for opptrappingsplanen.

Sykelig eksamensangst

Kjærlighetssorg kan være ille nok, det samme kan ensomhet, misunnelse og eksamensnerver. Målet med undervisningsopplegget er å gjøre unge bedre i stand til å se signaler hos seg selv og andre, og å senke terskelen for å ta opp slike problemer.

— Svært alvorlige lidelser, som schizofreni, er heldigvis sjeldne, men til gjengjeld er det helt avgjørende for helbredelsen at hjelpeapparatet kommer tidlig inn, slår Trommald fast.

Lærerne også

Undervisningsprogrammet består av fem deler, der tre av dem retter seg mot videregående skole. Her dukker psykisk helse opp i flere fag som norsk, engelsk, og kroppsøving, og det blir også tilbudt et eget valgfag. Elevene skal lære gjennom tradisjonell undervisning, rollespill og foreldremøter, blant annet.

I ungdomsskolen skal elevene gjennom et prosjektarbeid over tre dager, mens det femte elementet retter seg mot lærerne.

— Lærere er alltid interessert i å hjelpe, men svært mange vet lite om hva de skal se etter, og hvordan de kan bidra, sier Trommald.

Prosjektgruppen har opprettet et eget nettsted for skolesatsingen, www.psykiskhelseiskolen.no.