• Folk tar sjansen og tror det går bra, sier UP-sjefen.

Svein Arne Skredderstuen fra Askøy er tidligere yrkessjåfør. Etter å ha kjørt til Bergen lørdag, er han irritert over at mange buss— og lastebilsjåfører dropper å fjerne snøen på taket.

- Bilen ble truffet

— Fra Askøy til byen så jeg tre busser som hadde startet opp uten å tenke mer over snøen på taket. I en sving midt i sentrum, med krefter sideveis på sånne store flak kan det lett treffe fotgjengere, sier Skredderstuen.

SNØDEKT: Denne bussen kjører mot Kong Oscars gate i Bergen sentrum med et 10-15 cm tykt snølag på toppen.
Svein Arne Skredderstuen

Han peker på at snøen ligger på taket som usikret last, og har sendt bilder av flere av kjøretøyene til Bergens Tidende.— Selv fikk jeg små biter av is fra en lastebil ned på bilen min. Det var sånn jeg først ble obs på det. Det lagde små bulker i bilen, men hvis du får store isklumper mot deg, kan det knuse frontruten, sier Skredderstuen.

Sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, er klar på at snø og is som blir liggende på taket kan skape farlige situasjoner.

- Har du inntrykk av at sjåførene er flinke nok til å måke av taket?

— Hver eneste vinter er det episoder på veien hvor nedfall fra tak har forårsaket farlige situasjoner. Det skjer nok for ofte at folk tar sjansen på å ikke gjøre noe og regner med at det går bra, sier Karlsen.

Førers ansvar

— Om det faller av kan det forstyrre trafikken som kommer bak. I ytterste konsekvens kan man komme til å stå til ansvar hvis det forårsaker en farlig situasjon eller en ulykke, sier Karlsen.

TIL ÅSANE: Gratisbussen til IKEA hadde ikke tatt bryet med å måke på taket lørdag.
Svein Arne Skredderstuen

Det er førers ansvar å fjerne snøen, og man kan bli stilt ansvarlig i en straffesak. — Hvor farlig kan 10-15 cm med hard snø og is som kommer fra et busstak være?

— Is fra en buss i fart som blåser av, er nok til å knuse frontruten på et kjøretøy som kommer bak. Hvor mye reell vekt det er tør jeg ikke ta i farten, men det kan sammenlignes med løse gjenstander inne i kupéen. Det er en stor risiko, og noe av den samme effekten kan isflak ha. Det kan helt klart skape farlige situasjoner, sier Karlsen.

- Hvilken reaksjon kan man vente seg om man blir stoppet med mye snø på taket?

— Det blir en vurdering av polititjenestemannen på stedet. Det blir muntlig pålegg om å fjerne snøen før man får kjøre videre eller anmeldelse eller begge deler. Det kommer blant annet an på hvor mye snø det dreier seg om, sier Karlsen.

- Folk tar sjansen

Dersom snøen du har på taket kan skape farlige situasjoner, havner det inn under veitrafikklovens paragraf 3:

HVIT SOM SNØEN: Lastebil i Bergen sentrum lørdag.
Svein Arne Skredderstuen

« Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen

Han benytter også sjansen til å be folk være ekstra oppmerksomme på veiene.

— Det er veldig skiftende kjøreforhold og glatt mange steder, ofte med redusert sikt. Det er viktig å være obs, ekstra skjerpet og redusere farten. Det har vært en del ulykker i julehelgen, men heldigvis ingen dødsulykker, sier Karlsen.

- Har rutiner

Konsernsjef i Tide ASA, Roger Harkestad, sier at de har rutiner for å få snøen av bussene.

— Vi prøver å få snøen av når de er i vaskehallen, men det er ikke alltid vi klarer det. Noen ganger må bussen gå ut med snø på taket, andre ganger kan det være vanskelig å få den av, sier Harkestad.

Han sier at de gjør sikkerhetsvurderinger hver gang.

— Vi prøver så langt vi kan å få snøen bort, men det kan oppleves fra tid til annen at det er busser med snø på taket. Det kan opparbeide seg snø i løpet av dagen, eller det kan ha vært et snøfall i løpet av natten, sier Harkestad.

PÅ MOTORVEIEN: IKEA-bussen med snø på taket.
Svein Arne Skredderstuen