Fra Aalborg i Danmark til Tellevik i Åsane

Bildet er utlånt til oss av Marita Landsvik (f. Askvik). Bildet stammer fra hennes tantes album. Tanten Valborg Hellebjerg (1901-1998) var født i Aalborg i Danmark. Hun ble i 1931 gift med åsabuen Ivar Askvik (1901-1973). Ekteparet Ivar og Valborg Askvik bodde på bruksnummer 2 i Tellevik. Foruten å være gårdbruker, arbeidet også Ivar som bokholder og handelsmand.

Stedet er Midtre Hordvik

Bildet viser to ukjente personer, i bakgrunnen er et våningshus, en løe og en garasje. På den andre siden av fjorden ser vi Osterøy. Bygningene er kjent for oss. Garasjen tilhørte Ivar L. Hordvik, mens våningshuset ligger på bnr. 5 Vardheim under Midtre Hordvik. Dette var bruket til Ingvald Kristoffer Ivarsen Hordvik (1897-1986) og kona Jenny Larsdtr. Kalvik (1898-1977). Ingvald var smed og kona Jenny drev kafe i Bergen, noe som førte til at ekteparet bodde dels i Bergen og dels i Hordvik. På bakgrunn av det oppdyrkete arealet tror vi at bildet må være tatt tidlig i 1930-årene. Bildet er tatt fra toppen av Heiavegen (på Heiæ) mot øst. Vi ser løebygningen til venstre, og i forkant garasjen til Ivar L. Hordvik.

De ukjente

De to personene på bildet er ukjente for oss. De kan være innfødte åsabuer på søndagstur, men det er heller ikke utenkelig at det er slektninger av danskfødte Valborg Askvik på Norgesbesøk. Er det noen som kan hjelpe oss?

Skriv en kommentar under, eller send en e-post til Marianne Herfindal Johannessen

Vi minner også om at det ligger flere uløste bildegåter under Ukens ukjente bilder

Samler til Åsane-bøker

Medlemmer av Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd samler fortsatt inn gamle bilder fra Åsane. Enkelte av de nyinnsamlede bildene er allerede brukt i det første bindet av den nye Åsaneboken, Åsane i fortid og nåtid. Flere vil bli brukt i de neste bindene (slektshistorien) som skal utgis fra høsten.

Lenker:

Åsane Historielag om gårder i Åsane

Flyfoto fra Hordvik på 1960-tallet

Åsane Historielag om Midtre Hordvik

Besøk Åsane Historielag

Aktuelle lenker på Bt.no/asane:

Ukens ukjente bilder

Hordvikbygda

Åsane – kontrastenes bydel

Samler Åsane i bilder

Kjenner du Åsane? (Quiz om steder og stedsnavn i Åsane)