Den lille bekken renner fra Lona-området, under Nordhordlandshallen, Knarvik senter og ut i Osterfjorden. En hel koloni bekkørret har levd helt fint i dette klukkende vassdraget.

Men i dag oppdaget forbipasserende rundt 25 ørret, døde som sild, i bekken.

Foreløpig vet ingen hvorfor fisken kreperte. Landbrukssjef i Lindås, Nils Kaalaas, har en teori.

— Det har vært noe graving og sprenging litt lenger oppe ved bekken. Kan hende kan det ha skjedd noen utslipp i den forbindelse. Men vi vet ikke, sier Kaalaas.

Kommunen skal nå ta prøver for å finne årsaken til massedøden.