Stolt-Nielsen sier at hun jobber for å fylle hullet etter Rygg så raskt som mulig.

— Foreløpig har jeg de fullmaktene som Filip hadde. Men jeg har ikke noe ønske om å sitte med de fullmaktene lenge. Derfor vil jeg jobbe så fort som mulig med å få på plass et fulltallig byråd. Denne avdelingen jobber med mange saker som er viktig for utviklingen for byen. Derfor er det maktpåliggende med en dedikert fagbyråd med arbeidskapasiteten som trengs, sier byrådslederen.Hun bekrefter at det trengs en mer omfattende omkalfatring i byrådet.

— Vi må se på hvilke byråder som skal ha hvilke poster. Målet er å få et fulltallig byråd så fort som mulig, sier Stolt-Nielsen.

Høyre må ta jobben

KrF ønsker fortsatt å være i byrådet, men vil ikke lenger ha ansvaret for miljø og byutvikling, saksområdet som partiet har styrt siden 2003. Årsaken er selvsagt at KrF ønsker bybanen over Bryggen, og at den nye byutviklingsbyråden høyst sannsynlig må legge frem en sak om bybane i tunnel, slik flertallet i bystyret ønsker.

— Vi vil ta dissens i byrådet mot et forslag om bybane i tunnel som ikke går over Bryggen, bekreftet Rebekka Ljosland (KrF) tidligere i dag.Dermed må trolig Høyre ta over posten som byutviklingsbyråd. Frp vil neppe ha jobben, siden den innebærer å legge frem nye bompengesøknader og ikke minst økninger av bompengene i fremtiden.

3-2-2 er formelen

Det betyr at KrF må få en av de andre postene, for å beholde sin styrke i byrådet. De tre partiene Høyre, Frp, og KrF har fordelt byrådene etter fordelingsnøkkelen 3-2-2, med byrådsleder fra Høyre. Den fordelingen skal fortsette, bekrefter byrådslederen.

Gruppeleder Marita Moltu er KrFs mest åpenbare kandidat til en byrådslederpost. Andre, men mindre sannsynlige, kandidater er de to politiske rådgiverne Sondre Olsen og Tor-Andre Ljosland. Dessuten har KrF en rekke erfarne politikere i bakhånd, som for eksempel Trygve Birkeland eller Terje Gilje.

KrF-politikerne kan være aktuelle både som helse- og sosialbyråd og oppvekstbyråd. Da må i tilfelle enten Hilde Onarheim (H) eller Harald Victor Hove (H) slutte, eller skifte saksområde. Ingen av de to har jobbet mye med byutvikling.

Det har derimot Dag Skansen gjort. Han er nå gruppeleder for Høyre og medlem i finanskomiteen, men de seks foregående årene ledet han komité for miljø og byutvikling. Skansen var Bryggen-tilhenger, men også mannen som samlet Høyre om Kjøttbasaren-alternativet. Det vil ikke være overraskende hvis han får ansvaret for å lose den mildt sagt kompliserte saken i havn for byrådet.

Det samme gjelder Asle Wingsternes, som overtok etter Skansen som leder for komite for miljø og byutvikling.

Hvem skal ut?

Da er i så fall spørsmålet hvem som skal ut.

Harald Victor Hove har ikke tatt gjenvalg som leder i Bergen Høyre, etter konflikten rundt nominasjonsprosessen foran stortingsvalget. Den gang støttet Hove veteranen Inge Lønning, mens flertallet i partiet ønsket Peter Christian Frølich. Det kan tale for at Hoves stilling sitter løst.

17. juni skal bystyret behandle Bybanens trasé i et ekstraordinært møte. Det betyr at den blir avgitt fra byrådet denne eller neste uke.

— Hvordan blir det å måtte levere saken med dissens fra KrF?

— Normalt er det ikke ønskelig å avlevere en sak med dissens. Men dette er en i særstilling spesiell sak, derfor har jeg innvilget KrFs ønske om ta dissens. Jeg kan ikke se for meg at det dukker opp andre saker med tilsvarende vanskelighet og temperatur, sier Stolt-Nielsen.

- Svært krevende tunnel

Hun har selv måttet bite i det sure eplet i eget parti.

— Det er ingen hemmelighet at jeg personlig ønsket en trasé langs Bryggen, som jeg mente var det beste for byen. Men erkjenner at det er et flertall i bystyret som mener at det er vikitg at banen ikke går langs Bryggen. Jeg opplever at vi har funnet et tunnelalternativ som ivaretar flere hensyn.

— Mange mener at en tunnel i eller rundt Vetrlidsallmenningen ikke er mulig å få til?

— Vi har en fagrapport som sier at det er faglig mulig, men svært krevende å få til en tunnel. Det erkjenner vi. Det kommer til å bli krevende, men vi skal gjøre det vi kan for å få det til. Dette er jo bystyreflertallets oppriktige mening.

— Betyr det også at det blir en dyr løsning?

— Kostnadene er ikke utredet. Men husk at dette er en tunnel som ikke skal inneholde en underjordisk stasjon. Det gjør den mindre kostnadskrevende. Vi har lang erfraring i Norge med å bygge tunnel.